facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Týdenní přehled novinek CZELO: Novinky v evropské vědě a výzkumu

26. 10. 2021
Týdenní přehled novinek CZELO: Novinky v evropské vědě a výzkumu

Česká styčná kancelář v Bruselu (CZELO) připravila týdenní přehled novinek. Vyjádřete se ke zjednodušení podmínek pro poskytování podpory na výzkum, vývoj a inovace nebo zjistěte, jaké jsou aktuality z Evropského inovačního institutu.

CZELO

Novinky v oblasti asociace k programu Horizont Evropa

Ukrajina se po Islandu a Norsku stala třetí asociovanou zemí k programu Horizont Evropa a zároveň se přidružila i k programu Euratom. Asociace umožňuje subjektům v přidružených zemích účastnit se programu Horizont Evropa za stejných podmínek jako subjekty z členských států EU. Evropská komise momentálně jedná s mnoha dalšími zeměmi mimo EU, které vyjádřily zájem o připojení k programu Horizont Evropa. Další dohody by měly být zveřejněny v nadcházejících týdnech. Více informací k dispozici na webové stránce CZELO.

V souvislosti s Velkou Británií a Švýcarskem i nadále přetrvávají politické překážky, které momentálně asociaci k programu neumožnují. Švýcarsko z tohoto důvodu zavedlo nová přechodná schémata pro žadatele ERC a MSCA.

Vyjádřete se ke zjednodušení podmínek pro poskytování podpory na výzkum, vývoj a inovace

Evropská komise otevřela veřejnou konzultaci k některým navrhovaným změnám obecného nařízení o blokových výjimkách (GBER). Účelem navrhované revize je zohlednit změny různých souborů pokynů ke státní podpoře, které jsou v současné době přezkoumávány, a dále usnadnit veřejnou podporu ekologické a digitální transformace EU. Členské státy a další zainteresované strany se mohou konzultace účastnit do 8. prosince 2021. Více informací naleznete na webové stránce CZELO.

Evropská komise zveřejnila svůj pracovní program na příští rok. Co si klade za cíl v oblasti VaVaI a vzdělávání?

Pracovní program představuje kroky Evropské komise na rok 2022, které hodlá podniknout ve svém odvážném plánu transformace pokoronavirové Evropy na zelenější, spravedlivější, digitálnější a odolnější společnost. Program zahrnuje 42 nových politických iniciativ, které se dotýkají všech šesti hlavních cílů politických směrů předsedkyně von der Leyen.

Co se týče oblasti výzkumu a inovací, ty budou hrát klíčovou roli při řešení výzev, kterým Evropa v současné době čelí při digitálním přechodu a při přechodu na ekologické a udržitelné hospodářství. Pracovní program se rovněž zaměří i na bezpečnostní a obranné technologie s cílem podpořit výzkum, technologie a inovace a posílit evropskou nezávislost v odvětví bezpečnosti a obrany. V oblasti vzdělávání bude představena Strategie EU pro univerzity, která by mj. měla prohloubit a udržet spolupráci mezi univerzitami a udržet jejich vedoucí postavení v celosvětovém měřítku. Tato strategie bude připravena spolu s iniciativami na zlepšení digitalizace ve školním a vysokoškolském vzdělávání, aby byla zajištěna soudržnost. Více informací je k dispozici na webové stránce CZELO.

Novinky z oblasti Evropského inovačního a technologického institutu

V souvislosti s iniciativou Nového evropského Bauhausu (NEB) byl spuštěn nový program, tzv. EIT Community Booster – Scaling New European Bauhaus Ventures, jehož cílem je identifikovat a podporovat nadějné podniky od vznikajících nápadů, jejich rozvoje až po růst v úspěšné podnikatelské projekty. V rámci první výzvy, která je otevřená do 17. prosince 2021, bude podpořeno 20 inovativních podniků (tzv. start-upů a scale-upů). Více informací je k dispozici na webové stránce CZELO.

Kromě toho dojde dne 18. listopadu 2021 v rámci Evropského inovačního a technologického institutu k otevření druhé výzvy Budování inovačních kapacit vysokých škol. Výzva nabídne vysokým školám a univerzitám příležitost zlepšit své podnikatelské a inovační kapacity. Více informací k první výzvě a její výsledkům naleznete zde.

Nový dokument Komise přibližuje synergie mezi Erasmem a Horizontem Evropa

Evropská komise vydala nový dokument o možných synergiích a komplementaritě mezi akcemi zaměřenými na sektor vysokoškolského vzdělávání v rámci programu Horizont Evropa – zejména akcemi Marie Skłodowska-Curie (MSCA) – a programem Erasmus+. I když na politické úrovni je možné pozorovat stále větší tlak na posílení synergií mezi vzděláváním, výzkumem a inovacemi, zaměstnanci univerzit a fakult často pracují odděleně a mnohokrát se stává, že ti, kteří se zabývají MSCA, nevědí o možnostech, které nabízí Erasmus+, a naopak. Za účelem překonání této propasti představila Evropská komise zmíněný dokument, který nabízí komplexní přehled příkladů možných synergií a komplementarity mezi těmito dvěma programy. Více informací naleznete na webové stránce CZELO.

Výhledové studie na podporu misí

Evropská komise zveřejnila pět výhledových studií na podporu misí EU, které mají sloužit jako podkladový materiál a zdroj příkladů a nápadů pro budoucí misijní aktivity. Studie pro jednotlivé oblasti misí poskytují podrobný přehled o alternativních scénářích budoucnosti a budoucí perspektivě ve vědě a technice. Jedná se tak o další průvodní dokument k implementaci misí, který navazuje na sdělení Evropské komise k misím a jejich oficiálnímu zahájení. V souvislosti se spuštěním misí dojde koncem roku 2021 k aktualizaci pracovních programů Horizontu Evropa.

Komise přijala návrh, aby se rok 2022 stal Evropským rokem mládeže

Evropská komise přijala formální návrh, aby byl rok 2022 Evropským rokem mládeže (European Year of Youth). Jednala tak v návaznosti na projev o stavu Unie v roce 2021, v němž předsedkyně Komise Ursula von der Leyen tento záměr oznámila. Iniciativa by měla přispět k tomu, aby měli mladí lidé do budoucna více příležitostí. Komise rovněž vydala svou nejnovější zprávu o provádění strategie EU pro mládež. Zpráva poskytuje přehled o situaci mladých Evropanů v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, zaměstnanosti či v otázkách občanské a politické participace. Více informací naleznete na webové stránce CZELO. Komise v této souvislosti otevřela veřejnou konzultaci, prostřednictvím které vyzývá všechny zájemce, aby se vyjádřili k aktivitám Evropského roku mládeže.

 

Zdroj: CZELO


CZELO přináší aktuální informace o dění v oblasti evropského vzdělávání a výzkumu, poskytuje informační a poradenské služby výzkumným a vzdělávacím institucím v ČR a podporuje je v pořádání pracovních jednání, workshopů, seminářů či konferencí a při dalších činnostech v Bruselu.

Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu – CZELO (Czech Liaison Office for Education and Research in Brussels) navazuje na činnost České styčné kanceláře pro výzkum, vývoj a inovace. Činnost kanceláře CZELO je od roku 2021 zajišťována Domem zahraniční spolupráce, díky čemuž se její dosavadní působnost v oblasti výzkumu rozšířila i o oblast vzdělávání.