facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Dotazník: Vědci, co si myslíte o GA ČR?

29. 6. 2022
Dotazník: Vědci, co si myslíte o GA ČR?

Grantová agentura ČR otevřela dotazníkové šetření, jehož prostřednictvím se vědci, výzkumníci, administrátoři či další zainteresované osoby mohou vyjádřit k fungování a dalšímu směřování celé agentury. Dotazník je anonymní.

Grantová agentura České republiky poskytuje na vědecké projekty ze všech oblastí základního výzkumu přes 4 miliardy korun ročně. Vědci a další zainteresované osoby mají nyní možnost vyjádřit se k řadě témat souvisejících s její činností v dotazníkovém šetření a ovlivnit tak další směřování agentury.

„Plně si uvědomujeme, že Grantová agentura České republiky je tu pro vědce a nikoli naopak. Zajímá nás tak názor vědecké komunity na naši činnost i podněty, jak bychom ji mohli zlepšit,“ řekl předseda Grantové agentury ČR, Petr Baldrian

Rozhovor s Petrem Baldrianem o činnostech GA ČR si můžete přečíst na portále Vědavýzkum.cz zde.

Dotazník se skládá z 35 stručných otázek a je anonymní. Jeho vyplnění by nemělo zabrat více než 5-15 minut.

Otázky se týkají například grantového schématu, podávání návrhů projektů, ale i oblíbených komunikačních kanálů a podpory rodičovství. Dále v něm uživatelé mohou například hodnotit informační servis Grantové agentury ČR, aplikaci pro správu a podávání grantových projektů, či se mohou vyjádřit ke srozumitelnosti zadávací dokumentace.

Dotazník naleznete zde.

 

Zdroj: Grantová agentura ČR