facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

GA ČR podpoří od ledna přes 500 nových vědeckých projektů

3. 12. 2022
GA ČR podpoří od ledna přes 500 nových vědeckých projektů

Ve své největší grantové soutěži Grantová agentura České republiky (GA ČR) od příštího roku podpoří 459 nových projektů ze všech oblastí výzkumu. Na tyto projekty v příštích třech letech připadne 3,5 mld. Kč. Mimo standartních projektů jsou vyhlášeny výsledky soutěží pro začínající vědce POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP.

Spolu s projekty EXPRO a JUNIOR STAR, které byly vyhlášeny před měsícem, GA ČR podpoří od příštího roku přes 500 vědeckých projektů za celkem 4,5 mld. Kč.

„Soutěž o vědecké takzvané standardní projekty vyhlašujeme každým rokem již téměř 30 let – je naší nejdéle trvající a také vědeckou komunitou nejvyužívanější soutěží. I letos bylo takovýchto projektů vybráno přes čtyři stovky – může se to zdát jako velké číslo, ale musíme si uvědomit, že prostředky se rozdělují do všech oblastí výzkumu, a je podpořena jen ta nejkvalitnější pětina projektů,“ řekl předseda GA ČR Petr Baldrian. „I díky vhodně nastavenému výběrovému procesu – kdy vědecké projekty hodnotí vědci a vědkyně ze stejné oblasti bádání – máme jistotu, že vybíráme ty nejlepší projekty a peníze jsou efektivně využity.“ Přečtěte si také rozhovor s Petrem Baldrianem pro Vědavýzkum.cz.

Standardní projekty

Standardní projekty tvoří základ účelové podpory základního výzkumu v České republice. Od roku 2023 GA ČR podpoří 459 nových standardních projektů za 3,5 mld. Kč. Návrhy projektů s délkou řešení až tři roky mohou podávat všichni badatelé a jejich týmy bez ohledu na jejich věk a zkušenosti. Tento druh projektů je podporován již od roku 1993.

Seznam podpořených návrhů projektů v této soutěži naleznete zde.

Postdoctoral Individual Fellowship

Již podruhé GA ČR vyhlásila soutěž POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP (PIF), a to ve dvou variantách: OUTGOING a INCOMING. První varianta umožní začínajícím vědcům absolvovat dvouletou zahraniční stáž, kde získají cenné zkušenosti v rané fázi své kariéry. Třetí rok tyto zkušenosti zúročí na českém pracovišti. Druhá větev soutěže (PIF INCOMING) umožní vynikajícím začínajícím zahraničním vědcům působit na vědeckém pracovišti v ČR. Tato soutěž je využívána i mladými českými vědci v zahraničí, kteří se po postdoktorandské zkušenosti plánují vrátit do České republiky.

Celkově na tyto tříleté granty s počátkem řešení od ledna dosáhlo 24 začínajících vědců a vědkyň nejdéle čtyři roky po dokončení doktorandského studia.

Seznam podpořených žádostí v této soutěži naleznete zde a zde.

Podpořené projekty od roku 2023

Na třístupňovém hodnoticím procesu, kterým všechny návrhy standardních projektů a projektů POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP prochází, se podílí přes 400 odborníků z jednotlivých vědních oborů a desítky dalších zahraničních posuzovatelů.

Minulý měsíc došlo k vyhlášení podpořených projektů JUNIOR STAR a EXPRO. První jmenované jsou určené pro vynikající začínající vědce a vědkyně, kterým umožní sestavit vědecký tým a věnovat se vlastnímu tématu. Granty EXPRO jsou na druhou stranu určeny zejména pro zkušené vědce a vědkyně, kterým zajistí nadstandardní podporu. Oba typy projektů mají pětiletou dobu řešení a od příštího roku jich bude nově podpořeno celkem 33.

Podpořené mezinárodní projekty jsou oznamovány po dohodě se zahraniční spolufinancující agenturou v průběhu roku.

 

Zdroj: Grantová agentura ČR