facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

GA ČR podpoří šest nových mezinárodních projektů

24. 11. 2022
GA ČR podpoří šest nových mezinárodních projektů

Dalších šest projektů bude podpořeno od příštího roku díky spolupráci GA ČR s partnerskými agenturami –⁠ německou Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), rakouskou Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF) a slovinskou Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).

Návrhy projektů prošly hodnocením formou Lead Agency, kdy jedna z agentur vystupuje jako hodnoticí agentura a druhá jako partnerská, která hodnocení přebírá. GA ČR u všech podpořených projektů vystupovala jako partnerská agentura. Každá z agentur financuje náklady vědců ze svého státu. Podívejte se na úspěšné projekty v jednotlivých výzvách:

Německo-český projekt (DFG –⁠ GA ČR)

Sociální a politické důsledky prostorových nerovností ve středovýchodní Evropě

 • navrhovatel: Tomáš Kostelecký
 • instituce: Sociologický ústav AV ČR

Rakousko-český projekt (FWF –⁠ GA ČR)

„Neviditelní agenti“ v architektuře (1908–38). Politiky, principy a projekty středoevropských ministerstev veřejných prací

 • navrhovatel: Vendula Hnídková
 • instituce: Ústav dějin umění AV ČR

Slovinsko-české projekty (ARRS –⁠ GA ČR)

Vliv digitalizace na kvalitu života a sociální začlenění starších dospělých v době (po) COVID-19 (DIGOLD)

 • navrhovatel: Lucie Vidovićová
 • instituce: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Přirozené regenerační procesy bukových lesů –⁠ zasažených disturbancemi

 • navrhovatel: Martina Štursová
 • instituce: Mikrobiologický ústav AV ČR

Komprese dat založená na vynechání samozřejmé informace (COMPROMISE)

 • navrhovatel: Ivana Kolingerová
 • instituce: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd

Hodnocení hybridní infrastruktury pro zmírňování hazardů s ohledem na scénáře klimatické změny

 • navrhovatel: Lenka Slavíková
 • instituce: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta sociálně ekonomická

Spolupráce se zahraničními agenturami probíhá díky iniciativě WEAVE, která do roku 2025 propojí 12 agentur z celé Evropy. Výsledky výzev, ve kterých GA ČR působí jako hodnoticí agentura, budou zveřejněny 2. prosince 2022.

 

Zdroj: Grantová agentura ČR