facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Nominace na Cenu předsedy GA ČR zveřejněny

22. 9. 2023
Nominace na Cenu předsedy GA ČR zveřejněny

Cena předsedy GA ČR je každoročně udělované ocenění mimořádných výsledků dosažených při řešení grantových projektů, které byly ukončeny v předcházejícím roce. Slavnostní udílení a odhalení laureátů proběhne 12. října 2023. Kdo jsou nominovaní?

Na základě doporučení několika stovek vědců bylo nominováno na Cenu předsedy GA ČR v roce 2023 patnáct projektů – tři z každé z pěti oblastí základního výzkumu: technických věd, věd o neživé přírodě, lékařských a biologických věd, společenských a humanitních věd a zemědělských a biologicko-environmentálních věd.

Seznam nominovaných řešitelů a projektů na cenu předsedy GA ČR 2023

Technické vědy

 • Martin Vrbka, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství
  • název projektu: Vliv viskosuplementace kloubní kapaliny na tření a mazání
 • Jakub Lokoč,  Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
  • název projektu: Flexibilní modely pro hledání známé scény v rozsáhlých kolekcích videa
 • Karel Bouzek, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie
  • název projektu: Elektrochemie rozhraní Pt – oxokyseliny fosforu jako klíč k pochopení výkonosti vysokoteplotních palivových článků s protonově vodivou membránou

Vědy o neživé přírodě

 • Roman Konoplya, Slezská univerzita v Opavě, Fyzikální ústav
  • název projektu: Testování silné gravitace prostřednictvím černých děr
 • Radek Cibulka, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemické technologie, Ústav organické chemie
  • název projektu: Organická fotoredoxní katalýza v redukčních transformacích: nový prostor pro deriváty flavinů
 • Zdeněk Tošner, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
  • název projektu: Vývoj experimentů NMR pevné fáze pro studium proteinů pomocí teorie optimálních procesů

Lékařské a biologické vědy

 • Štěpánka Vaňáčová, Masarykova univerzita, Středoevropský technologický institut
  • název projektu: Charakterizace molekulárních mechanismů lidských adenosinových demetyláz
 • Jakub Rohlena, Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.
  • název projektu: Faktory limitující de novo syntézu pyrimidinů: úloha mitochondriální respirace
 • Gabriela Pavlínková, Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.
  • název projektu: Úloha NEUROD1 and ISL1 ve vývoji neuronů vnitřního ucha

Společenské a humanitní vědy

 • Alžběta Frank Danielisová, Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
  • název projektu: Mobilita surovin a životní cykly artefaktů: archeometrie kovů a skla doby laténské a časné doby římské
 • Alena Kluknavská, Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta
  • název projektu: Soutěž o pravdu: Veřejný diskurz o migraci ve střední Evropě v post-faktuální éře
 • Martin Pelc, Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta
  • název projektu: Sport jako podívaná: Zrod sportovního diváctví a fanouškovství v českém prostředí (do roku 1945)

Zemědělské a biologicko-environmentální vědy

 • Martina Dvořáčková, Masarykova univerzita, Středoevropský technologický institut
  • název projektu: Chromatinové prostředí indukované genotoxickými látkami
 • Michal Hájek, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
  • název projektu: Současná a budoucí diverzita evropských slatinišť v měnícím se světě
 • Pavel Němec, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
  • název projektu: Evoluce komplexity a procesní kapacity mozku u obojživelníků a plazů: Kvantitativní přístup k porozumění evoluce mozku u čtyřnožců

Kdo z nominovaných vědkyň a vědců Cenu předsedy GA ČR získá? Slavnostní udílení a odhalení laureátů proběhne 12. října 2023.

 

Zdroj: Grantová agentura ČR