facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Nové složení Vědecké rady GA ČR

30. 12. 2022
Nové složení Vědecké rady GA ČR

Vláda s účinností od 22. prosince 2022 jmenovala do funkce devět z dvanácti členů Vědecké rady Grantové agentury ČR. Sedm z nich bude v tomto orgánu působit poprvé. Do čela rady byl nově jmenován stávající člen Rudolf Kučera.

Složení Vědecké rady Grantové agentury ČR (VR GA ČR) od 22. 12. 2022

 • Jan Černocký – pokračující funkční období
 • Petr Dubový – 1. funkční období
 • Jan Hajič – 1. funkční období
 • Michal Hocek – 1. funkční období
 • Josef Humlíček – 1. funkční období
 • Štěpán Jurajda – 2. funkční období
 • Rudolf Kučera – pokračující funkční období, nově zvolen předsedou VR GA ČR
 • Michal Otyepka – pokračující funkční období
 • Anna Pospěch Durnová – 1. funkční období
 • Eva Semotanová – 1. funkční období
 • Aleksi Šedo – 2. funkční období
 • František Štěpánek – 2. funkční období

Vědecká rada GA ČR je koncepčním orgánem GA ČR. Má dvanáct členů, které z řad odborníků jmenuje a odvolává vláda na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Funkční období jejích členů je čtyřleté s možností jmenování nejvýše na dvě období po sobě následující. Vědecká rada navrhuje předsednictvu ustavení a zaměření oborových komisí, skupiny projektů a jejich zaměření, vyhodnocuje vědeckou úroveň GA ČR a navrhuje potřebná opatření. 

 

Zdroj: Grantová agentura ČR