facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Výzva k členství v hodnoticích panelech GA ČR

31. 10. 2023
Výzva k členství v hodnoticích panelech GA ČR

Zájemkyně a zájemci o členství v hodnoticích panelech GA ČR se mohou nově hlásit během celého roku – jejich nominace jsou platné dva roky. K pravidelné obměně členek a členů panelů vzhledem k jejich končícímu funkčnímu období dochází každý rok. 

GA ČR hledá odbornice a odborníky, kteří od dubna 2024 budou působit obzvláště v následujících panelech:

TECHNICKÉ VĚDY

 • P104 – Stavební materiály, architektura a stavitelství
 • P107 – Kovové materiály – příprava a vlastnosti

LÉKAŘSKÉ A BIOLOGICKÉ VĚDY

 • P303 – Buněčná, vývojová a evoluční biologie
 • P305 – Lékařské fyziologické obory a neurovědy, diagnostika a terapie, translační výzkum – odborník/nice se zaměřením na neurovědy
 • P306 – Farmakologie, toxikologie, lékařská biochemie, lékařská biofyzika 

SPOLEČENSKÉ A HUMANITNÍ VĚDY

 • P402 – Ekonomické vědy, makroekonomie, mikroekonomie, ekonomie, kvantitativní metody v ekonomii – odborník/nice na makroekonomii a odborník/nice na aplikovanou mikroekonomii(např. rozvojová ekonomie, ekonomie zdravotnictví, ekonomie životního prostředí, industrial organization)
 • P403 – Podnikové a manažerské vědy, finance, finanční ekonometrie a operační výzkum – odborník/nice na operační výzkum
 • P406 – Lingvistika a literární vědy – lingvista/ka, ideálně s diachronním zaměřením a literární vědec/kyně se zaměřením na současnou literaturu, např. českou v mezinárodním kontextu.
 • P408 – Právní vědy, politologie – odborník/nice na veřejné právo se zaměřením na správní právo nebo ústavní právo
 • P409 – Vědy o umění – odborník/nice na dějiny divadla a teatrologii

ZEMĚDĚLSKÉ A BIOLOGICKO-ENVIRONMENTÁLNÍ VĚDY

 • P501 – Fyziologie a genetika rostlin, rostlinolékařství
 • P504 – Péče o krajinu, lesnictví a půdní biologie, ekologie ekosystémů
 • P506 – Botanika a zoologie

Nominace pro funkční období od dubna 2024 podávejte do 17. prosince 2023.

 

Zdroj: GA ČR