facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Do USA odjede 33 stipendistů mezivládního Fulbrightova programu

21. 6. 2023
Do USA odjede 33 stipendistů mezivládního Fulbrightova programu

V rámci Fulbrightova stipendijního programu, financovaného českou a americkou vládou, vyjede do USA v nadcházejícím akademickém roce 2023/2024 celkem 33 českých vědců, studentů a pracovníků neziskového sektoru. Stipendisté se potkali v Americkém centru na předodjezdovém setkání, kde je pozdravil velvyslanec Bijan Sabet.

Fulbright2

Účastníci programu budou díky podpoře česko-americké Fulbrightovy komise, která v České republice působí od roku 1991, pracovat na svých projektech na amerických univerzitách a ve výzkumných centrech. Po skončení pobytu se vrátí zpět na svá domovská pracoviště, kde zúročí nově získané výsledky, zkušenosti a kontakty.

Mezi americkými institucemi, kam letošní čeští stipendisté míří, nechybí nejprestižnější univerzity jako Harvard, Cornell, Brown, Columbia, MIT, Dartmouth, Duke a University of Pennsylvania.

Stipendisté vyjíždí i na univerzity s méně známými jmény, jedná se však o instituce se špičkovým výzkumem v dané oblasti. University of California či Michigan State University budou dokonce hostovat více českých stipendistů.

„Ve výběrovém řízení jsou posuzovány odborné kvality žadatele, důležitou roli hrají také mimo akademické aktivity a účast ve veřejném životě. Letošní skupina stipendistů je skutečně velmi pestrá, do USA pojedou stipendisté z 18 různých českých institucí. Tradičně silné zastoupení Univerzity Karlovy letos doplnila velká skupina stipendistů z ústavů AV ČR a mnoha českých univerzit, ať už se jedná o ČVUT, Masarykovu univerzitu, Univerzitu Palackého, Univerzitu Hradec Králové, Univerzitu Pardubice, VŠE, Mendelovu univerzitu, Ostravskou univerzitu a Vysoké učení technické v Brně. Zapojení co nejrozmanitějšího spektra českých univerzit a pracovišť AV ČR do Fulbrightova programu oběma směry je naším dlouhodobým cílem. V odjíždějící skupině stipendistů je zastoupena i většina regionů České republiky,“ říká Hana Ripková, ředitelka Fulbrightovy komise.

„Pestré je rovněž zastoupení oborů, od umění, filmu, filozofie a historie přes přírodní vědy a geologii až k architektuře, počítačovým vědám a inženýrství. V letošní skupině mírně převažují společenskovědní obory, což je změna oproti předcházejícím letům, kdy většinou dominovaly přírodovědné a technické obory. Vždy nás velmi těší, s jakým elánem a nadšením se absolventi vrací do České republiky, pobyt v USA jim krom nových znalostí a dovedností také poskytne odstup a odlišný náhled,“ doplňuje Andrea Semancová, koordinátorka stipendijních programů.

Klasická Fulbrightova stipendia jsou doplněna o kratší pobyty, letní instituty (cca 5 týdnů), na které americké Ministerstvo zahraničí vybralo například středoškolskou učitelku Kateřinu Kallus Brychovou (Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše), dále se účastní studenti Veronika Banová (Západočeská univerzita v Plzni) a Robert Balog (University of New York in Prague), ti odjíždějí na prestižní letní institut zaměřený na aktivní účast v občanském životě. Během těchto pobytů v USA poznají účastníci nejen jiné akademické prostředí, ale zejména mnoho kolegů z velmi různých koutů světa.

V kategorii vědců výrazně rezonují aktuální témata mezinárodního výzkumu v mnoha disciplínách: Jan Hůla z Ostravské univerzity bude na Harvardu pracovat na projektu Theory-based Reinforcement Learning, Martin Ševeček z FEL ČVUT bude na MIT zkoumat zabezpečení jaderných elektráren z pohledu stability a odolnosti palivových materiálů. Zastoupen bude i výzkum biodiverzity a podmínek jejího zachování ve měnících se globálních podmínkách, a to hned v několika projektech. Například Kateřina Schwarzerová z PřF UK se bude na Washington University věnovat výzkumu odolnosti rostlin vůči tepelnému stresu. Do USA na výzkumný pobyt odjíždí také Eliška Mašková, doktorandka Farmaceutické fakulty v Hradci Králové, ta bude na Duke University zkoumat dodržování medikace a vliv na účinnost léčby rakoviny.

Seznam všech stipendistů se základními informacemi o nich a seznam všech otevřených programů je k dispozici na webu Fulbrightovy komise. Uzávěrky přihlášek do všech programů jsou obvykle na podzim a v zimě.

Počet českých stipendistů, kteří od založení Fulbrightovy komise před 32 lety získali Fulbrightovo stipendium, překročil tisíc osob. Díky štědré podpoře Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy i americké strany patří česko-americký program mezi ty větší v Evropě, lídrem je hlavně v počtu vysílaných vědců a přednášejících.

Posláním Komise J. Williama Fulbrighta je podpora vzájemného porozumění mezi občany České republiky a USA prostřednictvím vzdělávacích, vědeckých a kulturních výměn. Komise za tím účelem spravuje česko-americký program vládních stipendií a poskytuje informační a poradenské služby pro zájemce o studium v USA. Bližší informace o Fulbrightově komisi naleznete na jejím webu.

 

Zdroj: Komise J. Williama Fulbrighta