facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Petra Winnette: Jak souvisí činnost mozku s naším chováním?

26. 3. 2023
Petra Winnette: Jak souvisí činnost mozku s naším chováním?

Petra Winnette je vědkyně v oboru psychologie a psychopatologie a zabývá se sociálním vývojem dětí. Je také pedagožka a psychoterapeutka. V akademickém roce 2017/2018 strávila čtyři měsíce jako stipendistka Fulbright-Masarykova programu na Kolumbijské univerzitě v New Yorku.

20230324Winnette1

V roce 2003 založila institut rodinné péče Natama, který dodnes vede. Institut nabízí kvalitní péči dětem, které na začátku života zažily opuštění nebo ztrátu a vyrůstají v náhradní rodinné péči. Dále také poskytuje poradenství budoucím náhradním rodičům, diagnostiku dětí, terapeutickou pomoc a sociální pomoc o oblasti ochrany dětí. Inspirovaná zahraniční zkušeností v roce 2018 založila v Natamě laboratoř zaměřenou na vývojovou neurovědu a psychologii, tzv. Winnette Lab. Každoročně navíc nakladatelství Natama vydává „Almanach o dětech a lidech, věda do kapsy“ s cílem zprostředkovat vědecké poznání rodičům a pečovatelům.

Text s Petrou Winnette vznikl ve spolupráci s Ladislavem Loukotou ze stránky Vědátor a je devatenáctým dílem seriálu příběhů k 30. výročí Fulbrightovy komise. Videozáznamy najdete začátkem každého měsíce na YouTube kanále a Facebooku

Neurověda se zabývá tím, jak souvisí činnost mozku s chováním. Lidský mozek je fascinující zařízení, které zvládá obrovské množství aktivit a činností, aniž bychom si byli většiny jeho práce vědomi. Mozek a jeho činnost je za tím, kým jsme. Jakkoliv neurověda dělá rychlé pokroky a objevuje zákonitosti a principy fungování mozkových center, vytváření a propojení nervových sítí a koordinace těchto činností, v řadě oblastí jsme teprve na začátku. Pro mne osobně patří k nezajímavějším tématům činnost paměťových systémů a význam paměti pro sociální vývoj a fungování v dospělosti, a psychoterapii dětí i dospělých.

20230324Winnette2

Lidský mozek, podélný řez, Zuckerman Institute, Kolumbijská univerzita, 2022.

Institut Natama

Institut rodinné péče Natama jsem založila s podporou dalších kolegů v roce 2003. Institut Natama byl od počátku projektem zaměřeným na vytvoření pilotního modelu, který by v České republice ukázal moderní péči o ohrožené děti a vědecky podložené služby v oblasti náhradní rodinné péče.

Od roku 2004 rozvíjíme činnost a praxi ve třech hlavních odděleních. 1. Vyhledávání, posouzení a příprava náhradních rodičů pro opuštěné děti. 2. Poradna a terapeutické oddělení zaměřené na děti a dospělé s adverzními dětskými zkušenostmi, jako je opuštění, pobyt v ústavní péči, zanedbávání, zkušenost s týrajícím chováním v rodině. 3. Vzdělávání a předávání odborných znalostí a zkušeností, publikační činnost. V naší klinické praxi jsme od roku 2004 poskytli odborné služby tisícům klientů, rodinám, rodičům a dětem. Od roku 2018 také v Natamě funguje laboratoř zaměřená na sociální vývojovou neurovědu a psychologii (Winnette Lab). Vznik laboratoře byl významně inspirován mým pobytem na Kolumbijské univerzitě v New Yorku jako Fulbright visiting scholar v roce 2017/2018.

20230324Winnette3

Petra Winnette při zkušební funkční magnetické rezonanci (fMRI) pro zkoumání dětského mozku a chování, Kolumbijská univerzita, New York, 2022.

Cíle a výzvy

Institut rodinné péče Natama je odborné moderní pracoviště. Od založení považujeme za jeden z našich hlavních cílů šířit vědecké poznatky v oboru péče o děti a rodiny v České republice. Intenzivně se zaměřujeme na vzdělávání, publikační činnost, účast na konferencích a sdílení vědy a dobré praxe. Jedním z výstupů mého Fulbright stipendia je publikace neurovědecky zaměřených odborných článků o vývojové psychologii, které každoročně vycházejí v nakladatelství Natama Publishing v edici Almanach o dětech a lidech, věda do kapsy (The Guide). Snažíme se, aby tyto články formou „accessible science“ (dostupná věda) nabídly most mezi současnou vědou a praxí, či vědou a vzděláním rodičů a pečovatelů.

Dalším příkladem je téma zlepšení péče o ohrožené děti v ČR. Dlouhodobě věnujeme tématu umisťování malých dětí v kojeneckém věku do ústavních zařízení na dlouhou dobu několika měsíců nebo i let. Vývojová psychologie i neurověda opakovaně prokázaly, že taková zkušenost v raném dětství může velmi vážně negativně ovlivnit další vývoj dítěte, zejména jeho sociální fungování během celého života. Tyto děti trpí často afektivní dysregulací, poruchami chování, zásadními obtížemi v blízkých vztazích. V České republice navzdory těmto poznatkům je nadále praxe kojeneckých ústavů v různých podobách udržována. Je velkou výzvou tuto politiku a praxi v Česku změnit.

20230324Winnette4

Kolumbijská univerzita, New York, 2022.

Pobyt v USA jako Fulbright visiting scholar/researcher

V roce 2017 jsem obdržela Fulbright-Masarykovo stipendium od Fulbrightovy komise v Praze a na pozvání profesorky Nim Tottenham z Kolumbijské univerzity (Columbia University – CU) jsem se stala na čtyři měsíce součástí její Developmental Affective Neuroscience Laboratoře (DANL). Měla jsem možnost spolupracovat na jejích výzkumech, navázat kontakty s dalšími profesory, navštěvovat přednášky předních světových neurovědců a psychologů. Péče pracovníků Fulbrightovy komise byla příkladná, podporující a spolehlivá. Díky prvnímu pobytu jsem zahájila práci na unikátním výzkumu sociálního vývoje dětí, který právě dokončujeme. A v roce 2022 jsem dostala pozvání od profesorky Tottenham k druhému pobytu jako visiting scholar/researcher na CU, který byl opět nesmírně přínosný. Za možnost studovat a spolupracovat s Kolumbijskou univerzitou, kterou mi stipendium Fulbrightovy komise umožnilo, jsem velice vděčná a považuji ji za jeden z obratníků ve své odborné kariéře.

20230324Winnette5

Petra Winnette před Metropolitan Museum of Art, New York, 2022.

Fulbrightova komise2

 

Článek vyšel v lednu 2022 v rámci blogu Komise J. Williama Fulbrighta.