facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Nová strategie komunikace vědy propojuje vědce, média a veřejnost

27. 7. 2022
Nová strategie komunikace vědy propojuje vědce, média a veřejnost

Webový Atlas české vědy, výzkumu a inovací, speed-dating vědců a novinářů či Cena vlády pro nadaného studenta za rok 2022. To jsou jen některé z aktivit, které uvádí Strategie rozvoje publicity a komunikace vědy, výzkumu a inovací, schválená Radou pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) na jejím červnovém zasedání.

strategie  3 1

Věda, výzkum a inovace ovlivňují život každého z nás, ať už jde o vakcíny, 5G sítě, geneticky modifikované potraviny nebo klimatickou krizi. Proto je důležité nabídnout veřejnosti srozumitelnou a efektivní komunikaci závěrů vědeckého zkoumání.

„Strategie ale necílí jenom na komunikaci vědeckých výsledků směrem k veřejnosti. Pokrývá širokou škálu aktivit – od sociologického mapování aktérů, kteří se komunikaci vědy, výzkumu a inovací věnují, až po přiblížení agendy RVVI veřejnosti, například prostřednictvím sociálních sítí,“  říká Petr Cieslar, jeden z autorů strategie a vedoucí nově vzniklého oddělení Publicity vědy, výzkumu a inovací Sekce pro vědu, výzkum a inovace při Úřadu vlády ČR.

„Důležitý cíl je propojovat vědce, novináře a PR pracovníky výzkumných institucí. Budeme se snažit podpořit diskusi mezi jednotlivými skupinami tak, aby vzájemně chápaly své potřeby a uměli si vyjít vstříc. Pokud se naučí vzájemně dobře spolupracovat, mohou společně efektivně prezentovat výsledky vědecké práce veřejnosti a prohlubovat důvěru ve vědu, výzkum a inovace,“ dodává jeho kolegyně Tereza Mašínová, která se dříve sama věnovala vědě.

Strategie rozvoje publicity a komunikace vědy, výzkumu a inovací patří mezi první strategické dokumenty, které se na celostátní úrovni věnují tématu publicity a komunikace vědy. „Při její tvorbě jsme proto naráželi na některé překážky, třeba nejasnou definici termínu ‚komunikace vědy‘, který se používá spíše intuitivně, či chybějící analytický přehled o aktérech, kteří se komunikaci vědy věnují, a jejich potřebách,“ dodává Cieslar, který ještě nedávno spravoval sociální sítě Akademie věd ČR.

Strategie přináší řadu inovativních aktivit v offline i online prostředí. Které to například jsou?

Atlas české vědy, výzkumu a inovací

Webový projekt Atlas české vědy nabídne přístupnou formou veřejnosti, novinářům firmám či studentům informace o vědě, výzkumu a inovacích v České republice. Stránky budou také sloužit pro prezentaci české vědy, výzkumu a inovací v zahraničí.

Konference Česká věda, výzkum a inovace v roce 2023

Přehlídka určená pro zájemce o vědu z řad široké veřejnosti a novináře, jejímž cílem bude představit úspěchy českých vědců a vědkyň z roku 2023. Představí nejen výsledky základního výzkumu, ale také výsledky aplikované sféry a příklady úspěšných transferů vědeckého poznání do praxe.

Brunche s členy RVVI

Pracovní snídaně členů RVVI s vědci či zástupci firem z různých oblastí vědy, výzkumu a inovací. Cílem setkání bude osobně prodiskutovat konkrétní výzvy, jejich řešení a možnost podpory vědců a firem ze strany RVVI.

Speed-dating vědců a novinářů

Setkání vědců a novinářů s cílem navázání pracovních kontaktů. Cílem setkání je nabídnout vědcům možnost dostat své výzkumné téma do médií. Novináři mohou získat kontakty na experty z mnoha vědních oblastí.

Věda goes to střední školy

Hackaton zaměřený na propojení středoškolských studentů s vědkyněmi a vědci. Cílem bude zamyslet se nad možnostmi komunikace vědy a informací o světě vědy, výzkumu a inovací směrem ke středoškolákům a vytvořit „Desatero komunikace mezi studenty SŠ a aktéry ve vědě, výzkumu a inovacích“.

Celou Strategii rozvoje publicity a komunikace vědy, výzkumu a inovací naleznete zde.

 

Zdroj: Rada pro výzkum, vývoj a inovace