facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Rada vlády schválila stanoviska k programům obranného výzkumu

19. 12. 2023
Rada vlády schválila stanoviska k programům obranného výzkumu

V pátek 15. prosince 2023 se v prostorách Strakovy akademie uskutečnilo poslední z pravidelných zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) v tomto kalendářním roce. Mezi hlavními body jednání byly mj. dva programy aplikovaného výzkumu Ministerstva obrany České republiky „Zdokonalení – na podporu rozvoje obranného pilíře NATO a EU“ a program na podporu obranného průmyslu „PRODEF“.

Návazně na „Výchozí návrh výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, vývoj a inovace (VaVaI) na následující období“ byl na prosincovém zasedání členy Rady schválen Harmonogram jednání s poskytovateli o návrzích výdajů na VaVaI na roky 2025–2027. 

RVVI schválila stanoviska ke dvěma programům aplikovaného výzkumu v gesci Ministerstva obrany ČR. Návrh programu obranného výzkumu, vývoje a inovací „Zdokonalení – podpora rozvoje oblastí posilujících Ozbrojené složky jako obranný pilíř NATO a EU“ rozšiřuje podmínky pro plnohodnotné naplnění role obranných složek České republiky v NATO i EU, a zároveň účinně stimuluje vědecko-výzkumnou základnu i obranný průmysl k zapojení do projektů orientovaných na zabezpečení moderní bojové činnosti. Na program je ze státního rozpočtu alokováno 1,7 mld. Kč. Návrh programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací v obranném průmyslu PRODEF je zaměřen na naplňování synergických a komplementárních efektů s Evropským obranným fondem (a případnými navazujícími programy). Program podpoří i samostatné projekty obranného průmyslu národního významu. Z celkových plánovaných výdajů ve výši 6,12 mld. Kč bude 3,6 mld. Kč vynaloženo ze státního rozpočtu.

„Oba předložené programy Ministerstva obrany ČR na podporu obranného aplikovaného výzkumu považuji za nesmírně důležité. Rozvoj obranného a bezpečnostního výzkumu je pro Českou republiku v kontextu probíhajících válečných konfliktů i nových bezpečnostních výzev jednou z našich priorit. Oceňuji spolupráci s kolegy z Ministerstva obrany ČR a věřím, že oba programy podpoří kvalitní a mezinárodně konkurenceschopné výsledky aplikovaného výzkumu a tím i naši obranyschopnost,“ komentovala jednání ministryně pro vědu, výzkum a inovace a předsedkyně Rady Helena Langšádlová

Členové Rady projednali záměr aktualizovat Metodiku hodnocení výzkumných organizací a programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací (Metodika 2017+). Dále byli informováni o probíhajících jednáních zástupců Rady se zástupci poskytovatelů a členy hodnoticích panelů, tzv. tripartitách, jejichž obsahem je hodnocení výzkumných organizací dle Metodiky 2017+. RVVI se také seznámila s materiálem Vyhodnocení plnění opatření Koncepce Informačního systému VaVaI 2021–2025 za rok 2023.

 

Zdroj: Rada pro výzkum, vývoj a inovace