facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

RVVI zveřejní rozšířenou výzvu k Ceně vlády nadanému studentovi

30. 1. 2024
RVVI zveřejní rozšířenou výzvu k Ceně vlády nadanému studentovi

V pátek 26. ledna 2024 se v prostorách Strakovy akademie konalo další pravidelné zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), které předsedá ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová. Mezi hlavními body projednali členové RVVI Návrh na jmenování členky/člena předsednictva Technologické agentury ČR, přípravu návrhu výdajů státního rozpočtu na vědu a výzkum na období 2025+ nebo nové podmínky nominací na Cenu vlády nadanému studentovi za úspěchy ve výzkumu.

V úvodu jednání navrhla RVVI jmenovat pro druhé funkční období Kamilu Vávrovou členkou předsednictva Technologické agentury ČR. V současnosti zastává Kamila Vávrová zároveň funkci místopředsedkyně TA ČR. Návrh na jmenování bude následně předložen ke schválení vládě.

Od února t. r. budou standardně dle schváleného harmonogramu zahájena jednání s poskytovateli podpory k návrhu výdajů státního rozpočtu na výzkum, experimentální vývoj a inovace na období 2025–2027. Konečnou podobu návrhu výdajů je RVVI povinna předložit vládě do konce května 2024.   

Schválena byla aktuální Výzva k podávání návrhů kandidátek a kandidátů na udělení Ceny vlády nadanému studentovi za rok 2023, která bude vyhlášena na webech www.vyzkum.gov.cz a www.vlada.gov.cz. V nově strukturované výzvě dochází k rozšíření počtu studentů oceněných za mimořádné výsledky na poli vědy a výzkumu.

Nařízením vlády č. 350/2023 Sb. došlo ke změně nařízení vlády č. 71/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a cena je proto s platností od 1. ledna 2024 udělována vždy jednomu laureátovi či laureátce v kategorii:

  1. student/ka střední a vyšší odborné školy,
  2. student/ka v bakalářském nebo magisterském studijním programu,
  3. student/ka v doktorském studijním programu.

„Jsem potěšena, že cenu vlády nadanému studentovi můžeme nyní udělovat ve třech kategoriích. Rozšíření počtu studentů, kteří získají z rozhodnutí vlády ocenění za své úspěchy ve vědě a výzkumu, je jistě vhodnou motivací pro mladé lidi se zájmem o vědní obory a může být důležitým impulsem pro jejich další kariéru,“ doplnila ministryně Helena Langšádlová.

Toto ocenění lze udělit jedenkrát ročně a je spojeno s finančním oceněním ve výši 50 000 Kč každému laureátovi.

Tradiční bod zasedání určený hodnocení dle Metodiky 2017+ byl věnován projednání Návrhu na jmenování členů Odborných panelů. V pokračujícím procesu pravidelné obměny panelistů navrhla RVVI své předsedkyni jmenovat členky a členy Odborných panelů v oborech Natural Sciences, Engineering and Technology, Social Sciences a Humanities and the Arts: Vítězslava Straňáka, Ivanu Márovou, Martina Ďurďoviče, Jaroslava Benáka, Veroniku Bílkovou, Petra Kanioka, Irenu Reifovou, Danielu Rywikovou.

RVVI schválila protokoly z tripartitních projednání výsledků hodnocení na národní úrovni s resorty Ministerstva životního prostředí, Ministerstva dopravy, Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zahraničních věcí, které budou zveřejněny na webu https://hodnoceni.rvvi.cz/

Členové RVVI dále mj. odsouhlasili Plán činnosti Rady pro výzkum, vývoj a inovace na rok 2024 a Plány činnosti poradních orgánů Rady.

 

Zdroj: Rada pro výzkum, vývoj a inovace