facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Výzva k opravě a doplnění údajů v RIV a WoS

6. 11. 2020
Výzva k opravě a doplnění údajů v RIV a WoS

Rada pro výzkum, vývoj a inovace na svém 361. zasedání dne 30. října 2020 požádala výzkumné organizace, aby provedly opravu a doplnění údajů v databázích RIV a Web of Science.  Dále z důvodu korektnosti hodnocení a za účelem dalšího zpřesnění bibliometrických analýz v rámci Modulu 2 požádala výzkumné organizace, aby zavedly ORCID (ResearcherID) hlášení výzkumníků.

Při tvorbě bibliometrických zpráv, při kontrole a propojování dat, byla shledána řada nekonzistencí v datech uvedených v IS VaVaI (RIV) i v datech WoS, resp. SCOPUS. Je proto zapotřebí provést ze strany výzkumných organizací kontrolu, konsolidaci a opravy evidovaných výsledků ve všech zpracovávaných databázích, aby bylo možné v dalších kumulativních analýzách data doplnit a bibliometrické závěry dále zpřesňovat.

ORCID (a ResearcherID) jsou trvalé jedinečné digitální identifikátory, které pomáhají sdružit autora a výsledky jeho práce. ORCID (Open Researcher and Contributor ID) je webový profil, který jednoznačně identifikuje osobu a propojuje ji s hlavními aspekty kariéry (studium, zaměstnání, projekty, publikace a další). Identifikátor ResearcherID je součást platformy Web of Science, proto je ve zvýšené míře užitečný pro obory a autory, kteří publikují ve zdrojích indexovaných na Web of Science. Z důvodu korektnosti hodnocení a za účelem dalšího zpřesnění bibliometrických analýz v rámci Modulu 2 Rada žádá výzkumné organizace, aby zavedly ORCID (ResearcherID) hlášení výzkumníků. Databáze RIV umožňuje v současné době tyto údaje evidovat, pole bude povinné pro bibliometrizovatelné výsledky s rokem uplatnění 2020 a dále.

V souvislosti s požadavkem na zpřesnění bibliometrických analýz informujeme, že společnost Clarivate Analytics přislíbila vytvořit Organization-Enhanced pro ty výzkumné organizace, které vstupují do hodnocení na národní úrovni podle M17+ a dosud Organization-Enhanced nemají (viz zde). Seznam bude v tomto smyslu co nejdříve aktualizován.

Texty obou výzev spolu s návody a seznamem výzkumných organizací, které vstupují do hodnocení na národní úrovni (vč. Organization Enhanced Names) jsou zveřejněny zde.

 

Zdroj: RVVI

redakčně upraveno