facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Bilancování výzkumu a vývoje v roce 2017: Velká očekávání, spíše skromné výsledky

27. 12. 2017
Bilancování výzkumu a vývoje v roce 2017: Velká očekávání, spíše skromné výsledky

Zbývá pouze pár dní do konce roku a nabízí se logicky otázka, jak se loni dařilo výzkumu a vývoji. Aleš Vlk z portálu Vědavýzkum.cz na rádiu Zet bilancuje oblasti týkající se legislativy, financování a personálních změn. Podle jeho slov velká očekávání převážil skromný výsledek.

Legislativa

Pracovalo se velmi intenzivně na zcela novém zákonu. Konkrétně pak jde o zákon o podpoře výzkumu, vývoje a inovací, které předjímal i vznik zcela nového ministerstva – Ministerstva pro výzkum a vývoj.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy od 1. 7. 2017 vede takzvaný seznam výzkumných organizací. K 26. 12. 2017 je v něm zapsáno 115 subjektů. Prozatím v něm však nefigurují ústavy Akademie věd ČR.

Od 18. 8. 2017 začala platit novela zákona o registru smluv, která vyjmula některé smlouvy v oblasti výzkumu a vývoje z povinnosti uveřejnění – u veřejných vysokých škol a veřejných výzkumných institucí.

 

Financování

V roce 2016 proudilo do oblasti výzkumu a vývoje celkově 80,1 miliardy korun, přičemž soukromé zdroje tvořily 61 procent.

Vzhledem k hospodářskému růstu a dobré kondici podnikatelských subjektů lze podle Aleše Vlka předpokládat, že by se mohla mírně zvýšit výše prostředků investovaných do vědy a výzkumu ze strany soukromého sektoru.

Celkový objem veřejných prostředků do oblasti vědy výzkumu a inovací pro rok 2017 schválila Poslanecká sněmovna ve výši 40,2 mld. korun.

 

Personální změny

Aleš Vlk si všímá nástupu Evy Zažímalové na pozici předsedkyně Akademie věc ČR a rovněž výměny členů předsednictva Technologické agentury České republiky.

Výměnu vedení zaznamenaly i některé vysoké školy. Staronové vedení zůstalo na Univerzitě Karlově, na Vysokém učení technickém v Brně nebo na Univerzitě Palackého v Olomouci. Nové vedení má Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Technická univerzita Liberec a Univerzita Pardubice.

Nejvýznamnější změny zaznamenala vláda a ministerstva. Skončil místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek. Jeho místo v čele Rady pro výzkum, vývoj a inovace obsadil předseda vlády Andrej Babiš.

„Dle našich informací by celá jedna sekce na úřadu vlády, která se věnovala VVI, měla být k 1. 1. 2018 zrušena. Ministrem školství, které je dle kompetenčního zákona odpovědné za realizaci vědecké politiky, se stal v nové vládě Robert Plaga, který působil jako náměstek pro oblast vysokého školství, vědy a výzkumu,“ řekl Aleš Vlk.

 

Článek obsahuje pouze úryvky z rozhovoru s Alešem Vlkem z portálu Vědavýzkum.cz. Mnohé další zajímavé informace se dozvíte v nahraném rozhovoru.

 zet

 

 

 

 

Zdroj: Rádio ZET