facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Česko řeší financování vědy po roce 2020

31. 5. 2018
Česko řeší financování vědy po roce 2020

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) společně s Mezinárodní radou řešily systém hodnocení ve vědě, střednědobé výhledy a především financování. To se týká například dalšího financování 48 projektů podpořených ze Strukturálních fondů EU v období 2007 až 13 ve výši 38 miliard korun. Více o tom na Rádiu ZET hovořil Aleš Vlk ze serveru Vědavýzkum.cz.

Z Operačního programu Výzkum, vývoj a inovace (OP VaVpI) bylo financováno 42 běžných a 6 takzvaných velkých projektů (nad 50 milionů korun). „Nejčastějšími příjemci projektů byly vysoké školy (10) a veřejné výzkumné instituce (10), a to především ústavy Akademie věd ČR. Projekty dále získaly také tři příspěvkové organizace a šest soukromých společností,“ uvedl Aleš Vlk.

Dále máme v České republice tzv. velké výzkumné infrastruktury, které podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Konkrétně jde o 58 projektů. „K tomu máme seznam tzv. výzkumných organizací – tam je ke dnešnímu dni zapsáno kolem 145 institucí, jejichž hlavní činností je výzkum a vývoj a budou se ucházet o veřejné financování své činnosti,“ dodal Aleš Vlk.

Česká republika v současnosti disponuje vysokým počtem organizací zaměřených na výzkumnou činnost, které čerpají veřejné prostředky, a také kvalitními výzkumnými centry s velmi konkurenceschopným vybavením. Bude ale muset také velmi brzy řešit výzvy související s jejich financováním. Tomu se Rada intenzivně věnuje. Pro tuzemsko byly dosud nejzásadnější investice z evropských zdrojů (období 2007 až 2013 a současné 2014 až 2020). Ty ale skončí, financování bude zejména závislé na veřejných nebo zahraničních zdrojích.

„Na rok 2019 se počítá s prostředky na VaV ze státního rozpočtu ve výši 36 miliard Kč a dále by se měly zvyšovat. Když ale sečteme provozní náklady v plném provozu všech institucí a výzkumných infrastruktur, tak budou prostředky ze státního rozpočtu chybět a nároky na veřejné prostředky budou vyšší,“ sdělil Aleš Vlk na Rádiu ZET.

Celý rozhovor si můžete pustit zde.

 

Zdroj: Rádio ZET / Youradio News