facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum v roce 2018? Žádné drastické změny

3. 1. 2018
Věda a výzkum v roce 2018? Žádné drastické změny

V pravidlené středeční relaci na Rádiu ZET jsme se tentokrát věnovali výhledu toho, co by se mohlo v oblasti výzkumu a vývoje dít v roce 2018.

V rozhovoru moderátorky Romany Navarové s Alešem Vlkem byla řeč o financích i o tom, zda můžeme v novém roce čekat nějaké zásadní změny v legislativě.

Největší změny už nastaly od 1. 1. 2018 - personální a organizační změny na Úřadu vlády, a to v sekci bývalého místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace. Personální změny je možné očekávat ve složení Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI).

V legislativě nečekáme nějaké dramatické zásahy do zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků. Možná by mohlo dojít na úpravu pravidel doktorského studia, které jsou vymezeny ve vysokoškolském zákoně.

Výzvy od poskytovatelů jsou předem naplánovány, měly by pokračovat dle schválených harmonogramů. Zajímavý může být pohled na stav skutečného čerpání v rámci Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) u Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) a Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

V průběhu roku se mohou začít diskutovat otázky kolem finančního zabezpečení a udržitelnosti výzkumných infrastruktur, a to především s výhledem po roce 2020.

 

Celý rozhovor si můžete poslechnout zde.

 

Zdroj: Rádio ZETzet