facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Co se v Technologické agentuře ČR událo v uplynulém roce?

4. 5. 2021
Co se v Technologické agentuře ČR událo v uplynulém roce?

Technologická agentura připravuje a spravuje programy státní podpory, jejichž smyslem je propojit výzkumné organizace aplikovaného výzkumu s inovačními aktivitami ve firmách i ve státní správě. Jak se v minulém, pandemií ovlivněném, roce TA ČR dařilo? Kolik projektů realizovala nebo jak probíhala spolupráce s resorty? 

TA ČR výroční zprávaPřes pandemickou situaci nebyl chod Technologické agentury ČR zásadně omezen a veškeré agendy a z nich vyplývající aktivity byly řešeny online formou. Agentura reagovala na situaci hned několika nástroji podpory, které pomohly urychlit výzkumné aktivity související s covid-19. Řešitelům již podpořených projektů byla poskytnuta možnost rozšířit své aktivity o výzkumná témata související s pandemií, a to s celkovým navýšením státní podpory o 100 milionů korun. Byla vyhlášena mimořádná veřejná soutěž Programu ÉTA, zaměřená na eliminaci negativních společenských dopadů pandemie s alokací rovněž 100 milionů korun. V rámci programu mezinárodní spolupráce DELTA 2 oslovila TA ČR všechny své zahraniční partnery, aby zvážili možnost zaměřit společnou soutěž na výzkum spojený s řešením pandemické situace.

V roce 2020 probíhala realizace 1 600 projektů a TA ČR vyplatila účelovou podporu na projekty aplikovaného výzkumu a inovací ve výši 4 865 192 242 Kč. Do podpořených projektů bylo zapojeno v celkové účasti 1 619 podniků a 2119 výzkumných organizací. Během roku 2020 proběhlo vyhlášení osmi veřejných soutěží na národní úrovni, a to v programech TREND, DOPRAVA 2020+, ÉTA, DELTA 2 a Prostředí pro život. V Programu BETA2 byly kontinuálně administrovány výzvy pro realizaci výzkumných potřeb státní správy. Zároveň byla TA ČR součástí 13 ERA-NET cofundových projektů, v rámci kterých došlo k vyhlášení 5 mezinárodních výzev.

Významnou agendou byla i spolupráce s resorty. TA ČR administrovala programy Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva životního prostředí a Ministerstva dopravy. Dále Agentura poskytla ministerstvům vnitra a zemědělství administrativní podporu při vyhlašování veřejných soutěží ve svém informačním systému ISTA. Stejná služba společně s podporou hodnocení byla poskytnuta i Ministerstvu průmyslu a obchodu při vyhlašování první veřejné soutěže v programu The Country For The Future.

V září byla udělena historicky první Filmová cena TA ČR za popularizaci vědy mezi mládeží v rámci jubilejního 60. ročníku Zlín Film Festivalu. O dva měsíce později proběhl sedmý ročník Dne TA ČR. Mezinárodní konferenci nahradila série regionálních akcí, na které navázal slavnostní galavečer s předáváním cen nejlepším výzkumným nápadům roku 2020 v podobě virtuálního pořadu. Změnou v rámci Dne TA ČR nebyla pouze jeho forma, ale i způsob hlasování o ceně Český nápad. Nově mohla hlasovat o vítězi široká veřejnost prostřednictvím sociálních sítí TA ČR. Poslední novinkou akce byla nová kategorie a to cena Ministerstva průmyslu a obchodu pro nejlepší inovativní startupy s názvem Country For The Future.

 

Přečtěte si celou výroční zprávu

 

Zdroj: Technologická agentura ČR