facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Jak uchopit suroviny, kterých se nelze dotknout

27. 1. 2017
Jak uchopit suroviny, kterých se nelze dotknout

Jak reagovat na výzvy a příležitosti, které díky úspěšnému tažení za pokrokem vyvstávají? Je nutné kultivovat a využívat nemateriální strategické suroviny pro tvorbu nových kvalit života. Bez společenských a humanitních věd včetně umění a designu hrozí, že tyto suroviny zůstanou ležet ladem.

Naleziště strategických surovin nadcházejícího tisíciletí se již nevyskytují v kůře zemské, nýbrž v kůře mozkové. Ekonomika se odhmotňuje. Naše společnost stojí před otázkou, jak zareagovat na výzvy a příležitosti, které díky úspěšnému tažení za pokrokem vyvstávají. Pojďme se podívat, jaké nemateriální strategické suroviny lze uchopit a jak je pro řešení některých výzev a příležitostí využít:

  • ODLIV MOZKŮ: Vzrůstá význam správně vzdělaných lidí, tito lidé jsou globálně mobilní. Město, region či země o ně může v konkurencemi s atraktivními lokalitami velmi lehce přijít. V udržení stávajících obyvatel nebo k přilákání nových hraje významnou roli strategie, jejíž hlavní vize vychází z kulturnosti: #tolerance, #rovneprilezitosti, #komunikace, #propojeni #participace, #kultura, #vzdelanost, #verejnyprostor, #volnycas, #podnikavost, #udrzitelnost, #dostupnost, #bezpecnost, #zazitky, #zabezpeceni #svoboda, #veciverejne.
  • GLOBALIZACE: Produkty a služby bývají globálně unifikované a jejich produkce napříč kontinenty semknutá. Důležitost globálně propojeného trhu a produkčního řetezce stoupá. V záplavě závislosti a stejnosti se lze odlišit využitím regionálních nebo dokonce lokálních hodnot, nikde jinde na světě neopakovatelných. Tyto hodnoty se skrývají vesměs ve hmotném i nehmotném kulturním dědictví: #tradice, #remeslo, #tacitknowledge, #kolektivnipamet, #kreativita, #spolecenskenormy, #lokalniznalosti, #talent, #puvodnitvorba, #odkaz, #prostredi. Strategické využití těchto zdrojů se soustředí především v jádru kulturních a kreativních odvětvích.
  • TECHNOLOGIE A UMĚLÁ INTELIGENCE: Dostupnost nových technologií s předponou #bio-, #makro-, #mikro-, či #nano- stoupá. Stejně tak i technologií s přívlastky #smart, #creative, #intelligent nebo #cyberphysical. Vývoj umožňuje autonomní rozhodování umělé inteligence #artificialintelligence, což urychluje nástup čtvrté průmyslové revoluce #prumys40. Exponenciální nabírání rychlosti produkce těchto technologií je ale vyšší než schopnost lidí absorbovat změny, jež tyto technologie zapříčiňují. Přemýšlení o vědě a technice by proto vždy mělo obsahovat prvky odpovědného výzkumu a inovací: #ethics, #genderequality, #governance, #openaccess, #publicengagement, #scienceeducation.
  • VIRTUÁLNÍ PROSTOR: #Internet a další globálně propojené sítě se rozpínají. Zavádějí se virtuální občanství zemí (Estonsko), přičemž fyzicky lze žít kdekoliv na světě. Vzniká tak nový globální virtuální prostor pro rozvoj nového druhu sociálního soužití a norem. Na této #terraincognita ale doposud žije spousta lvů. Je nutný její průzkum, aby společnost mohla včas zareagovat na změny paradigmatů v nových ekonomických modelech, přerozdělování bohatství, sociálních a daňových systémech, právu a legislativě, vzdělávání, v ochraně spotřebitele a kybernetické bezpečnosti nebo dokonce v demokracii a svobodě.

Je nutné nepřestat kultivovat a využívat nemateriální strategické suroviny pro tvorbu nových kvalit života. Bylo by chybou je zneužívat pouze jako léku na problémy, jež si lidstvo svou indolencí vytváří. Naopak, zapojí-li se včas, mnoha problémům můžeme předejít. Aby to bylo možné, je potřeba poskytnout člověku otevřené prostředí, ve kterém se daří kreativitě, které je přátelské k tvorbě a předávání znalostí. Ty by pak měly být v rámci nové ekonomiky využity k produkci odpovědných inovací, jež neztrácejí ze zřetele člověka a společnost. Bez společenských a humanitních věd včetně umění a designu hrozí, že tyto suroviny zůstanou ležet ladem.

 

Marcel Kraus, analytik TA ČR