facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

M-ERA.NET 3 Call 2024: Mezinárodní výzva v oblasti materiálového výzkumu a inovací je otevřena

7. 3. 2024
M-ERA.NET 3 Call 2024: Mezinárodní výzva v oblasti materiálového výzkumu a inovací je otevřena

Od 5. 3. 2024 je otevřena mezinárodní výzva ERA-NET Cofund M-ERA. NET 3 Call 2024, která je zaměřena na podporu projektů v oblasti materiálového výzkumu a inovací. Zkrácené návrhy projektů (tzv. pre-proposals) mohou zájemci o výzvu podávat do 14. 5. 2024, 12:00 SEČ.

Technologická agentura ČR (TA ČR) podpoří české uchazeče, kterými mohou být podniky a výzkumné organizace. Národní podmínky pro české uchazeče vycházejí z programu SIGMA. Celková finanční částka podpory TA ČR na výzvu je 1 450 000 EUR, z toho maximálně 350 000 EUR na jeden projekt. Nejvyšší povolená intenzita podpory na českou stranu projektu je 80 % celkových způsobilých nákladů projektů.

Témata výzvy (v originálním znění):

  1. Sustainable advanced materials for energy
  2. Innovative surfaces, coatings and interfaces
  3. High performance composites
  4. Functional materials
  5. Materials addressing environmental challenges
  6. Next generation materials for advanced electronics

Projekty mohou předkládat mezinárodní konsorcia složená minimálně ze tří způsobilých partnerů z nejméně tří zapojených zemí (z toho jsou alespoň dvě členské nebo přidružené země EU). Projekty musí být financovány přinejmenším třemi různými zúčastněnými poskytovateli. Projektové konsorcium může být doplněno o partnery ze zemí, jež nejsou součástí konsorcia poskytovatelů, pokud si zajistí vlastní financování.

Seznam zemí a poskytovatelů, kteří jsou do výzvy zapojeni*:

Belgie (F. R.S.-FNRS, SPW, VLAIO), Brazílie (FAPESP), Bulharsko (BNSF), Česko (TA ČR), Dánsko (IFD), Estonsko (ETAg), Finsko (AKA, Business Finland), Francie (ANR), Chorvatsko (MSE), Itálie (CaR), Izrael (MOST-IL, IIA), Jihoafrická republika (DSI), Jižní Korea (KIAT), Kanada – Québec (PRIMA), Litva (LMT), Lotyšsko (LZP), Lucembursko (FNR), Maďarsko (NKFIH), Německo (SMWK), Polsko (NCBR, NCN), Rakousko (FFG), Rumunsko (UEFISCDI), Slovensko (SAS), Slovinsko (MVZI), Španělsko (AEI, SEKUENS, EJ-GV, Innobasque), Švýcarsko (SFOE), Taiwan (NSTC), Turecko (TUBITAK).

*Seznam je aktuální ke dni vyhlášení výzvy 5. 3. 2024.

M-ERA. NET 3 pořádá pro uchazeče informační webinář, který se bude konat 7. března od 12:00 hod. Registrujte se zde.

Výzva se řídí mezinárodními pravidly společnými pro uchazeče ze všech zapojených zemí. Kromě mezinárodní výzvy musí uchazeči splňovat také národní podmínky stanovené příslušným národním poskytovatelem.

Pro aktuální informace sledujte webové stránky www.tacr.cz nebo www.m-era.net.

 

Zdroj: Technologická agentura ČR