facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Program KAPPA uvolní mezi podniky a výzkumné organizace až 800 milionů Kč na mezinárodní spolupráci

2. 11. 2018
Program KAPPA uvolní mezi podniky a výzkumné organizace až 800 milionů Kč na mezinárodní spolupráci

V současné době probíhají v Technologické agentuře ČR přípravy veřejné soutěže nového Programu KAPPA. Ten je zaměřený na spolupráci v aplikovaném výzkumu s partnery z Norska, Islandu a Lichtenštejnska. První výzva bude vyhlášená v březnu příštího roku.

Doba trvání programu

Doba trvání programu se předpokládá v letech 2019 až 2024, tj. 6 let. Vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na výběr projektů do programu je předpokládáno poprvé ve 4.Q 2018 / 1.Q 2019 se zahájením poskytování podpory od roku 2019. Předpokládá se realizace jedné až dvou veřejných soutěží po dobu trvání programu. Minimální délka řešení projektů v tomto programu je stanovena na 24 měsíců. Maximální doba řešení projektu je 5 let. Všechny projekty musí být ukončeny nejpozději 30. dubna 2024.

Zaměření programu

Program je obecně zaměřen na podporu mezinárodní spolupráce subjektů z ČR s partnery z Norska, Islandu a Lichtenštejnska v aplikovaném výzkumu a na podporu propojování výzkumných organizací s odběrateli výstupů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, tedy s aplikační sférou (především s podniky a s dalšími subjekty na národní i mezinárodní úrovni) působící v různých společenských oblastech. Při realizaci tento program předpokládá především uplatnění projektů zaměřených na průmyslový výzkum (zahrnující ovšem také nezbytné činnosti orientovaného základního výzkumu) a také podporu projektů s převahou experimentálního vývoje.

Cíle programu

Cílem programu je posílit rozvoj znalostí založených na výzkumu prostřednictvím mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu. Dále také zvýšení množství konkrétních výsledků aplikovaného výzkumu v oblastech, v nichž existuje shoda se zahraničním partnerem, které budou úspěšně zavedeny do praxe a posílí tak konkurenceschopnost zúčastněných podniků a výzkumných organizací, a to podporou bilaterální, případně multilaterální spolupráce českých a zahraničních účastníků. Vedlejším cílem programu je podpora projektů zaměřených na zachytávání a ukládání uhlíku (carbon capture and storage). Pro tyto projekty bude vyčleněno přibližně 124 890 326 Kč. Cílů programu bude dosaženo podporou společných projektů uskutečňovaných uchazeči z ČR, Norska, Islandu a Lichtenštejnska.

Celkové výdaje na program

Celkové účelové výdaje programu činí 780 564 696 Kč. Z toho účelové výdaje z Finančních mechanismů EHP a Norska činí 663 480 000 Kč a účelové výdaje ze státního rozpočtu (kapitoly Technologická agentura České republiky) činí 117 084 696 Kč. Předpokládaná průměrná intenzita podpory na program je 80 %.

Vyhlášení první výzvy bude předcházet série seminářů pro uchazeče. Důraz bude kladen především na vyhledávání projektových partnerů. Pro více informací sledujte webové stránky kappa.tacr.cz, které budeme pravidelně doplňovat.

 

Podívejte se na infografiku, která Program KAPPA představuje více vizuálně:

kappa inforgraf

 

Zdroj: Technologická agentura ČR