facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Řešitelům výzkumných projektů se otevírá příležitost v novém programu TREND

16. 5. 2019
Řešitelům výzkumných projektů se otevírá příležitost v novém programu TREND

První veřejnou soutěž na výběr projektů průmyslového výzkumu a vývoje k podpoře v novém programu Ministerstva průmyslu a obchodu TREND vyhlásila 15. května 2019 Technologická agentura České republiky (TA ČR).

Nový Program TREND schválila vláda v březnu letošního roku. V následujících letech bude hlavním nástrojem podpory projektů výzkumu a vývoje ze státního rozpočtu ČR pro potřeby podniků. V souladu s cíli Programu TREND se podprogram 1 nazvaný Technologičtí lídři, ve kterém je první soutěž vyhlášena, zaměří na podporu tvorby výsledků výzkumu a vývoje, především pro zvýšení využití moderních způsobů výroby, jejího plánování, řízení a distribuce produktů podle principů iniciativy Průmysl 4.0.

„Podpora projektů v Programu TREND je jedním z nástrojů naší nové Inovační strategie ČR, přispěje k rozvoji konkurenceschopnosti domácí ekonomiky, tvorbě vyšší přidané hodnoty, zvýšení exportního potenciálu našich podniků a také k zefektivnění spolupráce mezi podniky, výzkumnými ústavy a vysokými školami. Máme připraveny i navazující nástroje na podporu inovací tak, aby veřejné prostředky byly vynakládány efektivně a vedly k rozvoji celého inovačního systému. Tyto nástroje zároveň pomáhají připravit podniky na dobu ekonomického zpomalení, kdy konkurenceschopnost bude zásadní,“ říká ministr Karel Havlíček.

Hlavním uchazečem o podporu bude vždy podnik, který má možnost řešit projekt jak samostatně, tak i ve spolupráci s dalšími podniky či výzkumnými organizacemi. Všechny podpořené projekty by měly mít ekonomický smysl s přínosem pro všechny účastníky, proto platí, že i výzkumné organizace musí do realizace projektu vložit vlastní prostředky na pokrytí alespoň 10 % svých nákladů. Pro podniky platí limity dané pravidly veřejné podpory a v úhrnu na celý projekt je omezení pro dotaci stanoveno na 70 % z výše nákladů všech účastníků projektu. Doba trvání projektů je stanovena v rozmezí od 12 do 60 měsíců.

„Program TREND je klíčovým nástrojem pro budoucnost českých podniků a jejich konkurenceschopnosti. Získané poznatky přispějí k transformaci a modernizaci způsobů výroby, umožní rozvoj nových oblastí digitalizace a jejího využití v průmyslu a službách. Program tak umožní vznik a aplikaci zcela nových technologií reagujících na aktuální požadavky v automotive a dalších klíčových odvětvích. Díky Programu TREND tak přibydou ke 2 400 inovativním projektům, jež TA ČR za 10 let svého působení podpořila, stovky dalších užitečných řešení,“ uvedl Petr Konvalinka, předseda TA ČR.

Náměstek ministra průmyslu a obchodu pro řízení sekce Digitalizace a inovací Petr Očko dodává: „Na první projekty zahajované v roce 2020 jsou k dispozici 2 miliardy korun, uchazeči mohou své záměry přihlašovat až do 11. července 2019 a výsledky soutěže budou vyhlášeny nejpozději na konci roku. Projekty mohou být řešeny již od ledna 2020.“

 

Zdroj: Technologická agentura ČR