facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Nové rezortní programy aplikovaného výzkumu schválila vláda

26. 3. 2019
Nové rezortní programy aplikovaného výzkumu schválila vláda

Na jednání v pondělí 25. 3. 2019 schválila vláda návrh nového programu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND a také dva programy na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblastech dopravy a životního prostředí. Programy budou zaštiťovat příslušné rezorty a administrovat Technologická agentura ČR.

Nový program TREND v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) již v prosinci minulého roku schválila Rada pro výzkum, vývoj a inovace jako osmiletý program s celkovým rozpočtem 15 miliard korun, přičemž dvě třetiny této částky by měly pocházet ze státního rozpočtu. Má se tedy jednat o nejdůležitější program pro podnikatelskou sféru, který bude motivovat k pronikání na nové trhy a zavádění výsledků výzkumu do praxe. MPO je odpovědné za koncepci programu a jeho rozpočet. Technologická agentura ČR, která má zajišťovat implementaci, již informovala o plánovaném vyhlášení první veřejné soutěže v květnu 2019.

Obdobným způsobem budou realizovány také programy v gesci rezortů životního prostředí a dopravy. První výzvy v obou z nich by měly být dle harmonogramu TA ČR vyhlášeny v průběhu června.

Hlavní prioritou sedmiletého programu Prostředí pro život je sucho a další důsledky změn klimatu, na které je vyčleněna zhruba polovina z téměř čtyřmiliardového rozpočtu, které na program vyčlení stát. "Očekáváme, že program přinese nová řešení například ve využití klimatických modelů pro dlouhodobé předpovědi sucha nebo pilotní projekty pro adaptaci krajiny,“ vysvětlil ministr životního prostředí Richard Brabec.

Propojit akademický a soukromý sektor ve výzkumu v oblasti dopravy by měl nový program DOPRAVA 2020+ s rozpočtem téměř 2,5 miliardy korun. V letech 2020 – 2026 má přispět k zefektivnění dopravy, snížení její ekonomické náročnosti a dopadů na okolí nebo zvyšování její bezpečnosti.

Podrobnosti o schválených programech si přečtěte také na webových stránkách Technologické agentury ČR.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj: Úřad vlády, MŽP