facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Program TREND a EPSILON: Změna vyhlášení veřejných soutěží

30. 12. 2018
Program TREND a EPSILON: Změna vyhlášení veřejných soutěží

Technologická agentura ČR (TA ČR) informovala o plánovaném vyhlášení první veřejné soutěže v programu TREND. Jedná se o resortní program Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), který bude implementován TA ČR. Vyhlášení této veřejné soutěže je předběžně plánováno na 2. čtvrtletí roku 2019. Zároveň TA ČR v této souvislosti informuje, že nebude vyhlášena veřejná soutěž programu EPSILON.

Nový program na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND z dílny Ministerstva průmyslu a obchodu byl schválen Radou pro výzkum, vývoj a inovace v polovině prosince 2018. MPO je odpovědné za koncepci programu a jeho rozpočet, Technologická agentura bude zajišťovat jeho implementaci. Celkové výdaje programu činí v osmi letech rekordních 15 miliard korun, z toho 10 miliard bude čerpáno ze státního rozpočtu. Má se jednat o nejdůležitější program pro podnikatelskou sféru, který bude motivovat k pronikání na nové trhy a zavádění výsledků do praxe. Kromě jiného budou podporovány nové digitální technologie zvyšující míru automatizace a robotizace, ale rovněž podniky, které se teprve začínají zapojovat do výzkumu.

TA ČR současně informovala, že nebude vyhlášena veřejná soutěž v programu EPSILON, jejíž předběžné parametry byly zveřejněny na webových stránkách TA ČR dne 30. listopadu 2018.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj: TA ČR