facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

RVVI schválila rekordní výši podpory pro průmyslový výzkum a životní prostředí

15. 12. 2018
RVVI schválila rekordní výši podpory pro průmyslový výzkum a životní prostředí

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) se v pátek 14. prosince sešla na pravidelném zasedání. Hlavním tématem bylo schválení dvou zcela nových a vysoce inovativních programů zaměřených na průmyslový výzkum a na životní prostředí v souhrnné hodnotě 20 miliard korun. Rada rovněž pokročila v zavádění nové Metodiky 2017+ a schválila Analýzu stavu výzkumu, vývoje a inovací a jejich srovnání se zahraničím.

Nový program na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje se nazývá TREND a je kompletně z dílny Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO). To je odpovědné za koncepci programu a jeho rozpočet, implementaci bude zajišťovat Technologická agentura ČR (TAČR). Celkové výdaje programu činí v osmi letech rekordních 15 miliard korun, z toho 10 miliard bude čerpáno ze státního rozpočtu. Jedná se o nejdůležitější program pro podnikatelskou sféru, který motivuje k pronikání na nové trhy a zavádění výsledků  do praxe. Budou mj. podporovány nové digitální technologie zvyšující míru automatizace a robotizace, ale rovněž podniky, které se teprve začínají zapojovat do výzkumu.

Další schválený program byl připraven Ministerstvem životního prostředí, které reaguje na potřebu řešit národní priority ve zkvalitnění životního prostředí a reflektuje potřeby spojené s klimatickými problémy, ochranou ovzduší, půdy  a vody nebo odpadovým hospodářstvím. Program Prostředí pro život  je zaměřen na nejpokročilejší enviromentální technologie s vysokým potenciálem uplatnění v praxi, má rozpočet rozložený do devíti let ve výši 5 miliard korun a bude opět plně implementován Technologickou agenturou ČR.  

Místopředseda RVVI Karel Havlíček k tomu dodává: „Dnešním rozhodnutím Rady jsme nejenže schválili špičkové a možná doposud nejprogresivnější programy účelové podpory v historii, ale současně jsme nastavili model tzv. nového TAČRu. Technologická agentura se stává klíčovou implementační agenturou pro poskytování podpory v aplikovaném výzkumu, aniž by se ale současně snižoval význam resortů, jejichž role bude v určování obsahu a ekonomických parametrů programů. Vytváříme tím prostředí, kdy ministerstva budou určovat směr a objemy podpůrných programů, přičemž TAČR se soustředí na jejich zavádění a správu. Zcela zásadní bude i role vládní RVVI, která bude důsledně kontrolovat, jak jsou naplňovány národní cíle v oblasti výzkumu a inovací a jak je implementace programů komfortní a motivační pro jejich uživatele.“

V pravidelném bodu jednání k průběhu Implementace Metodiky 2017+ Rada schválila předložené Protokoly z projednání výsledků hodnocení (tripartit) za rok 2017 s dalšími resorty včetně MŠMT. Výsledkem tripartit je předběžné škálování všech výzkumných organizací. Těmito kroky RVVI aktuálně uzavírá první rok hodnocení podle nové metodiky.

Rada dále schválila materiál Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím, který je každoročně zpracován dle zákona 130/2002 Sb. Analýza za rok 2017 byla opět připravena Odborem RVVI s využitím dat a v konzultaci s ČSÚ a MŠMT. Analýza se stává základem pro finalizaci hlavní inovační strategie ČR, kterou Rada v těchto týdnech dokončuje.

 

Zdroj: RVVI