facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

TA ČR rozšiřuje možnosti spolupráce s Norskem

7. 3. 2019
TA ČR rozšiřuje možnosti spolupráce s Norskem

Minulý týden proběhla studijní návštěva zástupců Technologické agentury ČR (TA ČR) v Norsku, kteří se seznamovali s fungováním agentury Research Council of Norway (RCN) v Oslu a prezentovali nový program KAPPA a možnosti spolupráce s Českou republikou na mezinárodní konferenci CLIMIT Summit.

Cílem setkání bylo seznámení obou agentur, bližší představení jejich činností a sdílení dobrých zkušeností. Proběhla diskuse o mezinárodní spolupráci a zároveň o programech, které obě agentury implementují. Za ČR byla zmíněna nová inovační strategie a nová role TA ČR jako implementátora resortních programů. Zároveň se debatovalo také o jedné ze strategií RCN s názvem Open Science.

Po setkání následovaly návštěvy dvou výzkumných ústavů, které jsou úspěšnými řešiteli řady výzkumných projektů. V Norsku je dobře nastavena úzká spolupráce podnikatelského sektoru, úřadů a výzkumných institucí. Je zde navíc vysoká úroveň vzdělání, sociální důvěry a rovnosti žen a mužů.

Proto spolupráce s norskými subjekty je pro Česko výbornou příležitostí získat cenné zkušenosti a mezinárodní kontakty, které pak mohou být využity například při další spolupráci v rámci Programu KAPPA, financovaného z Fondů EHP a Norska nebo při přípravě společných projektů do jiných mezinárodních programů.

V Oslu v okolí skokanského můstku Holmenkollen minulý týden proběhla také konference CLIMIT Summit. Na té se setkalo více než 270 řečníků a odborníků z celého světa k výměně nápadů a budování znalostí v rámci důležitého nástroje pro zmírnění změn klimatu: zachytávání a ukládání uhlíku, tzv. CCS (z anglického Carbon Capture and Storage). Během druhého dne konference byla představena plánovaná výzva v Programu KAPPA. Část alokace této výzvy je vyhrazena právě na problematiku CCS.

Prezentaci TA ČR ze Summitu naleznete v příloze.

Setkání mezi vedením TA ČR a RCN se zúčastnil předseda TA ČR Petr Konvalinka, ředitel kanceláře Martin Bunček, ředitelka sekce administrace projektů Markéta Kühnelová, předseda RCN John Arne Røttingen, mezinárodní ředitelka Kristin Danielsen, ředitelka pro průmysl a technologie Anne Kjersti Fahlvik, Aleksandra Witczak Haugstad odpovědná za Fondy EHP a Norska a také zástupce Ambasády ČR v Norsku Jakub Utěšený.

tačr oslo

 

Zdroj: TA ČR

Stáhnout přílohy: