facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Technologická agentura navýší pomoc ukrajinským výzkumníkům

30. 4. 2022
Technologická agentura navýší pomoc ukrajinským výzkumníkům

Mezi přicházejícími ukrajinskými výzkumníky, akademickými pracovníky a studenty jsou převážně zastoupeny ženy. Muži zůstávají v zemi kvůli branné povinnosti nebo vykonávají povolání důležitá pro chod země. Agentura už v únoru, ve spolupráci s ministryní Helenou Langšádlovou, nabídla finanční podporu, na kterou vyčlenila 10 milionů korun.

Zájem o začlenění výzkumníků však nadále pokračuje a TAČR tak podpořila žádosti za téměř 14 milionů korun.

Agentura v kooperaci s ministryní Helenou Langšádlovou a sekcí Úřadu vlády ČR pro vědu, výzkum a inovace vyzvala řešitele projektů podpořených TA ČR, aby zvážili rozšíření týmů o vědecké pracovníky a studenty z Ukrajiny, a to v rámci probíhajících i budoucích projektů. Zároveň jim nabídla možnost požádat o navýšení rozpočtu projektu o náklady, související se začleněním těchto osob do řešitelských týmů.

„Krátce po vyhlášení výzvy jsme evidovali několik desítek žádostí, z nichž některé jsou již vyřízené. V úvahu přicházejí všechny veřejné soutěže v rámci našich programů, které v letošním roce vypisujeme,“ uvedl Petr Konvalinka, předseda TA ČR. Nejčastěji se jedná o zapojení do projektů v rámci programů TREND a Prostředí pro život. Nyní se otevírá možnost i pro začlenění do projektů v Programu KAPPA, který je financován z Fondů EHP a Norska.

Integrace ukrajinských akademických kolegů do českých výzkumných projektů je časově náročný proces spojený s legalizací zaměstnávání cizinců ze států mimo Evropskou unii. Pro většinu řešitelských týmu je nejnáročnější zjišťování možností a potřeb a s nimi souvisejících náležitostí pro zapojení ukrajinských vědců a vědkyň do týmu. Jde například o pracovní povolení, ověřování vysokoškolských diplomů a další. „Moc si vážím ochoty, solidarity a energie, kterou řešitelé projektů vynaložili pro zapojení ukrajinských kolegyň a kolegů do českého výzkumu. Je zásadní, aby mohli pokračovat ve své smysluplné práci,” dodal Petr Konvalinka.

 

Zdroj: Technologická agentura ČR