facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Technologická agentura předávala ceny

18. 11. 2019
Technologická agentura předávala ceny

Den Technologické agentury ČR vyvrcholil ve čtvrtek 14. listopadu 2019 tradičním galavečerem a již sedmým předáváním cen nejlepším projektům aplikovaného výzkumu tentokrát v historické budově Národního muzea.

SA903075 1

Ceny TA ČR získají ty nejkvalitnější projekty aplikovaného výzkum uplynulého roku. Ocenění má být určitou formou motivace pro udržení a povzbuzení další spolupráce v oblasti aplikovaného výzkumu. Udělujeme je ve čtyřech kategoriích – Business, Partnerství, Spolupráce a Governance. O tom, komu poputuje pátá cena Český nápad rozhodují sami hosté galavečera,“ konstatoval Petr Konvalinka, předseda TA ČR.

Odborná komise vybírala z třiceti tří projektů, které ze stovek dalších postoupily do užšího výběru. Ceny TA ČR jsou důkazem, že firmy mají zájem o výsledky aplikovaného výzkumu a že jsou schopny si najít výzkumného partnera, se kterým skvělé nápady dokážou realizovat v podobě výrobků a technologií. Ceny byly udělovány ve čtyřech kategoriích a předávali je ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, místopředsedkyně senátu Miluše Horská a další vzácní hosté. Absolutním vítězem a držitelem Ceny “Český nápad” se stal projekt z kategorie Společnost Vývoj systémů pro variabilní dávkování pesticidů a hnojiv na základě senzorového monitoringu porostních podmínek.

Vítězné projekty:

Kategorie BUSINESS

VÝZKUM A VÝVOJ TECHNOLOGIÍ PŘESNÉHO LITÍ RADIÁLNÍCH KOL TURBODMYCHADEL NOVÉ GENERACE A NOVÝCH TYPŮ LOPATEK PLYNOVÝCH TURBÍN

• První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s.
• Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.

Výsledkem projektu je provozně ověřená technologie přesného lití odlitků oběžných kol turbodmychadel nové generace a nově vyvíjených typů lopatek plynových turbín. Tyto technologie budou zavedené do sériové výroby uvedených zařízení a byly vyvinuty pro přesné lití z tzv. superslitin, v tomto případě příměsí kobaltu a niklu. Všechny typy nově řešených odlitků byly do jisté míry navzájem odlišné a během jejich vývoje bylo nutné uplatnit rozdílné postupy. Díky této rozdílnosti byl v podstatě získán velmi obsáhlý a souhrnný výrobní program pro výše popsané kategorie odlitků a všechny získané znalosti lze do budoucna s úspěchem implementovat při vývoji dalších. Jedná se o experimentální výzkum přesného lití, jehož užitečné výsledky umožňují sériovou výrobu nově vyvíjených turbodmychadel a plynových turbín.

Kategorie SPOLEČNOST

VÝVOJ SYSTÉMŮ PRO VARIABILNÍ DÁVKOVÁNÍ PESTICIDŮ A HNOJIV NA ZÁKLADĚ SENZOROVÉHO MONITORINGU POROSTNÍCH PODMÍNEK

• AGRIO MZS s.r.o.
• WIRELESSINFO
• Mendelova univerzita v Brně / Agronomická fakulta

Užitný vzor zařízení a prototyp „propojení systémů a řízení kapkového spektra" se stal výsledkem několikaletého výzkumu. Vznikl jak metodický postup senzorového měření stavu porostů pro variabilní aplikaci hnojiv a pesticidů, tak i ověřená technologie stanovení a řízení variabilní aplikace hnojiv a pesticidů postřikovací technikou. Především v oblasti ochrany rostlin představuje řešení světový unikát, neboť tuto technologii dosud žádní výrobci nenabízí. Implementace těchto technologií umožní lepší konkurenceschopnost řešitele firmy Agrio na světových trzích. V součinnosti tak se sdružením WIRELESSINFO bude možné nabízet komplexní službu. Principiálně se jedná o praktickou aplikaci v oblasti internetu věcí – IoT.

Kategorie GOVERNANCE

VÝZKUM MĚRNÝCH EMISÍ ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK ZE SPALOVÁNÍ TUHÝCH PALIV V LOKÁLNÍCH TOPENIŠTÍCH

• Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava / Výzkumné energetické centrum

Problematika zdrojů znečišťování ovzduší zůstává pro řadu českých regionů ožehavým tématem, které je nutné řešit. Tento projekt se právě problematikou znečišťování ovzduší zabývá. Jeho výsledkem je stanovení emisních norem pro národní bilanci emisí prachu, a to ať už jde o tuhé znečišťující látky nebo limity polétavého prachu, nanočástic či polycyklických aromatických uhlovodíků.

Kategorie PARTNERSTVÍ

CENTRUM KOMPETENCE AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU JOSEFA BOŽKA

• Škoda Auto a.s.
• Honeywell, spol. s r.o.
• Ricardo Prague s.r.o.
• AICTA Design Work, s.r.o.
• MOTORPAL, a.s.
• TATRA, a.s.
• TÜV SÜD Czech s.r.o.
• ČZ a.s.
• BRANO a.s.
• České vysoké učení technické v Praze / Fakulty strojní
• Technická univerzita v Liberci / Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace
• Vysoké učení technické v Brně / Fakulta strojního inženýrství
• Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava / Fakulta strojní

Mobilita osobní, nákladní, sdílená, bezpečná, ekologická a k tomu alternativní pohony, autonomní systémy, pasivní bezpečnost, atd. Existuje obrovské množství oblastí a oborů, které jsou zapojeny do dynamického vývoje systémů souvisejících s mobilitou. Tento projekt řešil široké spektrum témat mobility – od zlepšení spalovacích motorů v autech přes konstrukční a bezpečnostní prvky a alternativní pohony až po autonomní systémy. Výsledkem tohoto unikátního partnerství je velké množství autorsky chráněných řešení, funkčních vzorků, softwarů a prototypů zaměřených na inovace v konstrukci vozidel a hnacích jednotek se spalovacími motory i elektromotory pro snížení spotřeby fosilních paliv a emisí, maximální bezpečnost, pohodlí a rozkoš z jízdy, přizpůsobení požadavkům legislativy i interakci s infrastrukturou a dalšími vozidly a konkurenceschopnost i na rozvojových trzích.

SA903873 

Zdroj: Tisková zpráva TA ČR