facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Výzkumníci pomáhají vrátit život opuštěným církevním objektům na Plzeňsku

1. 5. 2023
Výzkumníci pomáhají vrátit život opuštěným církevním objektům na Plzeňsku

V českém pohraničí, zejména v Sudetech, je dnes řada opuštěných církevních staveb různého druhu. Jde o kostely, kaple, fary a další drobnější objekty. Po restitucích je převzala církev, ale ne vždy na jejich správu stačí nebo je schopná všechny své budovy využít. Výzkumný projekt v plzeňské diecézi zkoumal způsoby hospodaření církve po restituci a jeho výsledky přispívají k překonání vzájemných předsudků či nevědomostí mezi církví a společností.

20230428Cirkev

Jedním ze zajímavých výstupů projektu je interaktivní mapa kategorizující církevní aktivity v plzeňské diecézi a způsob jejich financování. Projekt podpořila Technologická agentura ČR (TA ČR) v Programu ÉTA.

Jedním z výstupů výzkumu je i projekt Loci sacri, který vznikl ve spolupráci s Česko-německým fondem budoucnosti. Ten probíhá od roku 2019 a skončí letos. Provádějí ho odborníci z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.

Loci sacri přináší fotografie kostelů, ale také rozhovory s lidmi, kterým není osud těchto míst lhostejný. Ačkoli mnohé z církevních staveb v oblasti kolem hranic jsou ve špatném stavu, vznikají kolem nich komunity lidí, které do nich ve spolupráci s Plzeňskou diecézí chtějí vrátit život. Místní farnosti často spravují několik kostelů najednou a na údržbu všech jim nepostačují prostředky. Přitom bohoslužby slouží v jednom nebo dvou kostelích farnosti a ostatní jsou zavřené. Nevyužívané církevní stavby se tak postupně rozpadají.

„Důležité je, že výzkum probíhal tak, že jeho účastníci z církevních i necírkevních řad mohli spoluurčovat jeho zaměření. Ve spolupráci s Biskupstvím plzeňským prozkoumali výzkumníci problémy a příležitosti, které před katolickou církev a společnost postavil restituční proces,“ uvedl Petr Konvalinka, předseda TA ČR.

Zákon o majetkovém vyrovnání po církvi mimo jiné vyžaduje, aby přijala větší zodpovědnost za péči o krajinu. Při výzkumu však nešlo jen o majetek, ale i o zkoumání vztahů církve a společnosti ze stránky společenskovědní.

„V oblasti správy církevního majetku a péče církve o svěřenou krajinu jsme připravili interaktivní mapovou aplikaci, která byla koncem května 2022 představena kněžím plzeňské diecéze. Zabývali jsme se ale také zkoumáním ostatních oblastí, kterými církev působí na společnost. Jde například o církevní školství a další veřejné služby,“ vysvětlila jedna z řešitelek Barbora Spalová z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze.

V rámci výzkumu krajinných hodnot výzkumníci připravili specializované mapy, jejichž součástí je i návrh budoucího hospodaření a zjednodušený krajinný plán. Dalšími výstupy projektu je řada workshopů ke všem zkoumaným tématům, odborné články a prezentace výsledků na odborné konferenci. Prohlédnout si můžete také všechny výstupy projektu.

 

Zdroj: Technologická agentura ČR