facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Gratulujeme úspěšným žadatelům o grant Evropské výzkumné rady

26. 8. 2017
Gratulujeme úspěšným žadatelům o grant Evropské výzkumné rady

Evropská výzkumná rada (ERC) každoročně podporuje projekty špičkového badatelského výzkumu za stovky milionů eur. Jejich řešitelé se vydávají za hranice současného poznání v jednotlivých oborech s cílem přinést průlomový objev nebo význačný vědecký pokrok. Klíčová je originální myšlenka v celosvětovém měřítku.

V Technologickém centru AV ČR udílení grantů bedlivě sledujeme, s mnohými českými žadateli o grant spolupracujeme a pomáháme jim jak v průběhu přípravy projektové žádosti, tak při řešení projektu. Každoročně pro žadatele o ERC granty a jejich hostitelské instituce organizujeme národní informační dny a odborné semináře, na kterých získají veškeré informace o ERC grantech, od pravidel pro podávání žádostí o jednotlivé typy grantů ERC až po hodnotící kritéria a přípravu projektového návrhu. Samozřejmostí je účast zástupců ERC, českých i zahraničních expertů a řešitelů grantů ERC.

Pro žadatele o ERC Starting a Consolidator granty organizujeme každoročně workshop, v rámci cyklu Jak na H2020?, zaměřený na přípravu konkrétní projektové žádosti. Účastníci mají možnost pracovat s podpořeným ERC projektem, diskutovat s jeho řešitelem a vyzkoušet si roli hodnotitelů. Kromě toho mohou představit svůj projektový záměr „nanečisto“ a získat zpětnou vazbu od účastníků. Pokud žadatelé postoupí do druhého kola a jsou pozváni na pohovor v Bruselu, organizujeme pro ně „cvičné interview“, jehož cílem je co nejlépe je připravit na pohovor před panelem expertů. Zpětná vazba je pro budoucí žadatele velmi důležitá a tento typ workshopu si chválí. Úspěšní žadatelé se pak nebrání spolupráci na dalších workshopech, které pořádáme, neboť jsou si vědomi, že sdílením zkušeností v procesu žádosti svým dalším kolegům výzkumníkům velmi pomohou v jejich přípravě.

Je proto pochopitelné, že jsme vždy velmi potěšeni, když český žadatel o grant ERC uspěje. Jako se tak stalo v nedávné době, kdy další elitní ERC Starting grant získal chemický fyzik Jiří Klimeš, který působí v současné době jako výzkumník na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy a o kterém vyšel dlouhý článek v Lidových novinách (19. 8. 2017) z pera Martina Rychlíka.
ERC Starting grant získal nyní také prof. Vojtěch Adam, prorektor Mendelovy univerzity v Brně a vedoucí Ústavu chemie a biochemie Agronomické fakulty. Oba zmínění badatelé byli účastníky našich workshopů. A nejsou prvními, v minulosti se našich workshopů zúčastnili také Petr Svoboda, Filip Matějka a David Doležel.

„Máme ohromnou radost, když žadatel, který prošel naším workshopem, je nakonec úspěšný a grant získá. Dobrý pocit z toho, že jsme i trochu málo přispěli k jeho úspěchu v získání grantu, nás podněcuje k další činnosti tímto směrem“, říká k pozitivním zprávám Petra Fedorová, národní kontakt pro ERC a Akce Marie Sklodowska-Curie v programu Horizont 2020 a hlavní organizátorka těchto seminářů a workshopů v TC AV ČR. „V posledních 5 letech jsme uspořádali více než 25 informačních dnů, seminářů a workshopů pro žadatele o granty ERC ,“ doplňuje Petra Fedorová. Za vysokou kvalitu zmíněných seminářů a workshopů vděčíme především profesoru Zdeňku Strakošovi z Univerzity Karlovy, který působil jako předseda jednoho z panelů a hodnotitel ERC Advanced grantů a všem řešitelům ERC grantů a expertům, kteří jsou ochotni s námi sdílet své zkušenosti a postřehy, mj. prof. Tomáš Jungwirth, člen vědecké rady ERC nebo prof. Pavel Exner, bývalý místopředseda představenstva ERC, a další experti. Získané ERC granty přinesou finance, a především prestiž a mezinárodní uznání, nejen samotnému badateli, ale i instituci, kde svůj projekt řeší. A v neposlední řadě i českému výzkumu.

Věříme, že získaných ERC grantů bude v budoucnu v České republice přibývat. Za dobu deseti let, kdy Evropská výzkumná rada provozuje svoji činnost, získalo Starting (tzv. startovní) ERC grant zatím 12 českých vědců. Další granty (Consolidated či Advanced) získalo 13 žadatelů, kteří řeší své projekty na českých institucích.

 

Autor: Technologické centrum AV ČR