facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

TC AV ČR: Lump sum a úspěšné zapojení do rámcového programu EU

16. 6. 2022
TC AV ČR: Lump sum a úspěšné zapojení do rámcového programu EU

Technologické centrum AV ČR přináší pravidelný souhrn aktualit z dění kolem rámcových programů Evropské unie. Přečtěte si o systému financování prostřednictvím pevných částek v Horizontu Evropa nebo o úspěšném zapojení českých firem do evropského projektu H2020 SmartAgriHubs.

stock mobil

Měsíční přehled novinek z oblasti rámcových programů EU – H2020 a Horizont Evropa

Národní informační centrum pro Evropský výzkum (NICER) Technologického centra AV ČR připravilo nové číslo měsíčního přehledu novinek z oblasti rámcových programů EU – H2020 a Horizont Evropa.

Národní kontakty pro tyto programy přináší aktuální informace o asociaci Ukrajiny k Horizontu Evropa, připravované výzvě EIC na podporu ukrajinských start-upů či zveřejnění často kladených otázek k dopadům restrikcí vůči Rusku. Novinkou je dále vznik matchmakingové platformy pro žadatele o projekty MSCA či zveřejnění průběžné monitorovací zprávy o implementaci evropských partnerství.

Nepřehlédněte informace o partnerských burzách, o výsledcích vybraných výzev programu Horizont Evropa z roku 2021/2022, tentokráte v klastru 1, 5 a ERC (včetně úspěchů českých subjektů) a o stručné statistice bilancující téměř 30leté působení ČR v šesti po sobě jdoucích RP (3. RP až H2020). V neposlední řadě přinášíme informace o výzvách, pracovních programech i akcích k tématu Horizont Evropa. Nepřehlédněte konferenci organizovanou v Brně pod záštitou českého předsednictví v Radě EU k tématu EIC.

Kompletní znění červnového Zpravodaje Horizont Evropa naleznete zde. Zájemci se mohou k odběru Zpravodaje přihlásit také na stránce horizontevropa.cz.

Pevné částky „lump sum" v Horizontu Evropa

Evropská komise má v plánu významně navyšovat počet výzev s lump sum projekty. Postupně již od roku 2022, masivněji v letech 2023 a 2024. Přestože Evropská komise zatím neuvádí konkrétní čísla, avizuje, že v projektech Horizontu Evropa by se mohlo jednat až o 50 % financování ve formě lump sum. Cílem tohoto revolučního přístupu založeného na výplatě předem stanovené částky za realizaci projektu (bez ohledu na skutečně vynaložené náklady), je snaha o administrativní zjednodušení a větší zaměření na vědecké výstupy.

Důležitost tohoto tématu podtrhuje např. i to, že Evropská komise vytvořila za tímto účelem samostatnou webovou stránku a Vědecká rada souhlasila s využitím tohoto schématu i v projektech ERC. Využití podporují i výsledky studie Evropské komise a Evropského parlamentu. Více informací se můžete dočíst na stránkách Horizont Evropa.

Úspěšné zapojení do rámcových programů EU

České společnosti WirelessInfo a Lesprojekt – služby, s. r. o. jsou jako partneři zapojeni do úspěšného evropského projektu H2020 SmartAgriHubs zaměřeného na digitální řešení pro zemědělský sektor. V rámci tohoto projektu dochází k budování znalostní platformy a vytvoření Českého Inovačního Hubu - AgriHub.cz a finanční prostředky díky otevřeným výzvám mohou čerpat i další české subjekty jako Plan4all z. s., České centrum pro vědu a společnost, Zemědělský svaz ČR či CzechInno, z. s. p. o. Více na stránkách Horizont Evropa.

 TC logo aktuální

Zdroj: Technologické centrum AV ČR