facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

TC AV ČR: Novinky z programů EU a informační kampaň k výzvám roku 2023

21. 10. 2022
TC AV ČR: Novinky z programů EU a informační kampaň k výzvám roku 2023

Národní informační centrum pro evropský výzkum Technologického centra AV ČR připravilo nové číslo měsíčního přehledu novinek z oblasti rámcových programů EU – H2020 a Horizont Evropa. Dočtete se také o informační kampani k výzvám roku 2023, jak se stát hodnotitelem projektů Horizont Evropa a mnoho dalšího.

stock chair

Národní kontakty pro tyto programy vám přináší nové informace o zveřejnění e-learningového videa k genderovým aspektům v projektech Horizontu Evropa, podcastu o lump sum, výzvě MSCA2Ukraine či snaze EK najít experty pro monitoring misí EU. Zajímavostí je i zveřejnění publikace k synergiím mezi MSCA a EIT či Handbooku k výzvě MSCA DN 2022.

Nepřehlédněte informace o počtu podaných projektů (do výzev klastru 1, klastru 5, EIC Accelerator, partnerství IHI, Clean Hydrogen, mise Rakovina a mise Města) a českém úspěchu v EIC Accelerator.

Již tradičně vám přinášíme stručné statistiky, tentokrát analyzující aktivitu států EU v RP a úspěšnost projektových návrhů.

Upozornit bychom vás chtěli i na řadu relevantních akcí k tématu Horizont Evropa, především na informační kampaň Technologického centra, informační dny Evropské komise i navazující partnerské burzy. Zájemci o hodnocení projektů se mohou zúčastnit workshopu Jak se stát hodnotitelem projektů Horizont Evropa.

Kompletní znění říjnového Zpravodaje Horizont Evropa naleznete zde. Zájemci se mohou k odběru Zpravodaje přihlásit také na stránce: horizontevropa.cz.

Informační kampaň Národního informačního centra k výzvám roku 2023 v Horizontu Evropa

Technologické centrum pořádá ve dnech 21.–24. listopadu sérii informačních akcí k výzvám v klastrech programu Horizont Evropa v roce 2023. Termíny konání a odkazy na jednotlivé semináře jsou uvedeny na stránkách Horizont Evropa.

Vyšlo dvojčíslo časopisu Echo 5–6/2022

Vyšlo další dvojčíslí časopisu ECHO, které vydává Technologické centrum. Aktuální vydání, které tentokrát vyšlo v anglické verzi, se stručně vrací k mezinárodní konferenci k synergiím konané v rámci CZ PRES. Další předsednická konference je o výzkumných infrastrukturách (ICRI), proto Echo zařadilo příspěvek, který se zabývá etapami budování výzkumných infrastruktur se zaměřením na organizaci ERIC.

Nechybějí ani zajímavé analýzy, např. jaký vliv má spolupráce států EU s TOP 15 britskými univerzitami. Projektoví manažeři určitě přivítají, že v Česku byla ustavena Česká asociace manažerů a administrátorů ve výzkumu, z. s., (CZARMA) – nejen o její první schůzi informuje toto dvojčíslo.

 TC logo aktuální

Zdroj: Technologické centrum AV ČR