facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Výsledky výzev nástroje Widening z programu Horizont Evropa: Česko tentokrát úspěšné

26. 7. 2022
Výsledky výzev nástroje Widening z programu Horizont Evropa: Česko tentokrát úspěšné

Kromě dvou dosud neuzavřených výzev jsou již známy výsledky prvních výzev z nástroje Widening, který je součástí programu Horizontu Evropa. České výzkumné organizace uspěly hned v několika z nich.

TWINNING Western Balkans

Speciální jednorázová výzva TWINNING WB (HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-02-01) s uzávěrkou 5. 10. 2021 cílila na země západního Balkánu. Koordinátory mohly být výhradně subjekty z těchto šesti zemí: Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Kosovo, Severní Makedonie a Srbsko. Hodnoceno bylo 126 projektů a uspělo jich 15.

Granty putovaly pouze do čtyř zemí:  jedenáct do Srbska, dva do Albánie a po jednom získala Bosna a Hercegovina a Černá Hora.

Do hodnocených projektů bylo zapojeno 13 českých partnerů, z nichž Univerzita Palackého v Olomouci je partnerem v nakonec úspěšném projektu SUSNANO koordinovaném Albánií.

European Excellence Initiative

Nový nástroj podporuje budování kapacit pro posílení sítí vysokoškolských institucí a jejich spolupráci s okolními ekosystémy a v podstatě vychází z programu ERASMUS+ z výzev na vytváření sítí evropských univerzit (European University Alliances). V první výzvě (HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-05) s uzávěrkou 4. 11. 2021 bylo hodnoceno 12 projektů a uděleno 9 grantů.

O granty se podělilo celkem sedm zemí: tři získalo Portugalsko, po jednom pak Česko, Chorvatsko, Kypr, Malta, Portugalsko, Rumunsko a Španělsko.

Z ČR uspěla Česká zemědělská univerzita v Praze, která koordinuje projekt BETTER Life. Druhý český koordinátor s návrhem neuspěl. Další tři české subjekty jsou partnery v úspěšných projektech a to České vysoké učení technické v Praze, Mendelova UniverzitaUniverzita Tomáše Bati ve Zlíně.

TEAMING for Excellence

V prvním kole výzvy TEAMING (HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-01-01-two-stage) s uzávěrkou 5. 10. 2021 bylo hodnoceno 115 projektů a do 2. kola postoupilo 32 projektů, které splnily prahovou hodnotu 8,5 bodů.

Nejúspěšnějšími zeměmi je Řecko a Portugalsko, které postoupily s pěti projekty, Česko se čtyřmi podpořený projekty je na druhém místě. Se třemi projekty pak postoupilo Estonsko, Polsko a Slovinsko, se dvěma Litva a Lotyšsko a s jedním projektem Kypr, Maďarsko, Malta, Slovensko a Španělsko.

Česko podalo do prvního kola celkem 10 návrhů.

TWINNING

V rámci výzvy TWINNING (HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-03-01), která se uzavřela 18. 1. 2022, bylo hodnoceno 388 projektů a uděleno 103 grantů, přičemž bylo nutné získat minimálně 12,5 bodu.

Skupina zemí, která se o granty podělila, je v tomto případě velmi početná (celkem 21 zemí). Po 13 grantech získalo Řecko a Portugalsko, následováno Českem a Estonskem s devíti granty a Kyprem s osmi. Polsko, Srbsko a Turecko získaly po sedmi, Rumunsko šest a Slovensko pět. Skupinu úspěšných zemí pak uzavírá Litva, Slovinsko a Tunisko se třemi granty, Ukrajina se dvěma a sedm zemí s grantem jedním (Francie, Gruzie, Chorvatsko, Lotyšsko, Maďarsko, Malta a Španělsko).

České subjekty podaly celkem 38 návrhů, z nichž devět uspělo. Tři granty míří na Univerzitu Palackého v Olomouci, další granty získal Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, Technická univerzita v Liberci, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Česká zemědělská univerzita v Praze, Vysoké učení technické v BrněMasarykova univerzita.

Excellence Hubs

Tento nový nástroj, který propojuje inovačních ekosystémy Widening zemí a buduje užší vazby mezi akademickou obcí, podnikatelskou sférou, veřejnými orgány a společností, vyvolal velký zájem vědecké komunity.

V první výzvě (HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-04-01) s uzávěrkou 15. 3. 2022 bylo hodnoceno celkem 102 projektů.

Vzhledem k omezenému celkovému rozpočtu výzvy bylo finančně podpořeno pouze 10 projektů, přičemž bylo nutné získat minimálně 13 bodů. Deset grantů si rozdělilo pět zemí: Řecko uspělo s pěti projekty, Česko se dvěma a po jednom pak Portugalsko, Slovinsko a Turecko. České subjekty podaly celkem osm projektů. Oba vítězné projekty bude koordinovat Masarykova univerzita.

ERA Chairs

Rovněž první výzva (HORIZON-WIDERA-2022-TALENTS-01) měla uzávěrku 15. 3. 2022 a hodnoceno bylo 88 projektů a uděleno 32 grantů.

Největší počet grantů, celkem sedm, míří do Řecka, Portugalsko bude koordinovat pět projektů a Bulharsko a Česko projekty čtyři. Lotyšsko a Rumunsko získaly dva granty a po jednom pak Arménie, Francie, Chorvatsko, Kypr, Maďarsko, Malta, Polsko a Španělsko.

České subjekty podaly celkem 12 projektů. Se svými návrhy uspěla Univerzita Palackého v Olomouci, Filosofický ústav AV ČR, Biologické centrum AV ČRMasarykova univerzita.

 

Zdroj: Technologické centrum AV ČR