facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

České instituce budou díky výzvám MSCA hostit 50 nových vědců

19. 3. 2023
České instituce budou díky výzvám MSCA hostit 50 nových vědců

Technologické centrum Praha informuje o výsledcích druhé výzvy MSCA Postdoctoral Fellowships/ERA Fellowships v Horizontu Evropa a ad hoc výzvy MSCA4Ukraine. Ze 171 žádostí předložených českými institucemi uspělo 15 projektů.

Do výzvy MSCA PF 2022 bylo celkem předloženo 7 044 projektů, o 1 312 projektů méně než v první výzvě programu Horizont Evropa v roce 2021 (8 356). S alokovaným rozpočtem pro výzvu 2022 ve výši 257 mil. eur bylo navrženo k financovaní 1 235 projektů (pro srovnání: ve výzvě 2021 s rozpočtem 242 mil. eur to bylo 1 156 projektů). Ty budou řešeny výzkumnými pracovníky a pracovnicemi různých národností (téměř 80) ve 48 zemích v Evropě i mimo ni.

Velká většina z nich, konkrétně 1 093, bude řešena v členských zemích Evropské unie (EU) či zemích asociovaných k HE (AC), tj. evropské vědecko-výzkumné pobyty (European Postdoctoral Fellowships), zatímco 142 grantů je určeno na vědecko-výzkumné pobyty ve třetích zemích (Global Postdoctoral Fellowships) s návratovou fází v EU/AC. Pro 1-2 roky dlouhou výjezdovou fázi mimo Evropu dominují USA, Švýcarsko, Kanada a Austrálie. Výzkumné pracovnice tvoří stejně jako v předchozím roce 43 % úspěšných žadatelů.

Celková úspěšnost v této výzvě dosáhla 17,5 %, tj. o necelá 3 % více než v roce 2021 (14,28 %). Kromě ekonomického panelu (ECO), kde stačilo k podpoře skóre 81,0 % u Global Postdoctoral Fellowships a 89,4 % u European Postdoctoral Fellowships, bylo nutné získat skóre nad 90 %. Potvrzuje se proto, že tato výzva je vysoce kompetitivní a šanci na financování mají pouze skutečně nejlépe připravené návrhy.

Nejvíce projektů bylo podpořeno ve společenských a humanitních vědách (SOC, 24,5 %), následují projekty ve vědách o živé přírodě (LIF, 21,3 %), dále informační vědy a inženýrství (13,9 %) a vědy o chemii (CHE, 13,8 %). Projekty 2 žadatelů věnujících se jadernému výzkumu byly navrženy k financování v rámci spolupráce mezi MSCA a programem Euratom (2021-2025), na kterou byl vyčleněn roční rozpočet ve výši 1 mil. eur.

Ze 171 žádostí předložených českými institucemi uspělo 15 projektů – 11 projektů typu European Postdoctoral Fellowships a 4 projekty typu Global Postdoctoral Fellowships. Další 4 instituce figurovaly v projektech jako asociovaní partneři.

TC Praha tabulka

Zdroj: Evropská komise

Pokud jde o počet podaných projektových návrhů, nárůst je minimální v porovnání s předchozím rokem 2021 (165 projektů), úspěšnost českých institucí se však ve výzvě financované programem MSCA výrazně zvýšila oproti loňsku (6,67 %), neboť dosáhla 11,4 %.

Česká republika byla rovněž nejúspěšnější z tzv. Widening zemí co do počtu získaných ERA Fellowships financovaných z rozpočtu Rozšiřování účasti a posilování ERA. Z 58 udělených grantů jich nejvíce putuje do ČR (18), dále do Portugalska (13), Slovinska (9) a Řecka (5).

TC Praha tabulka2

Zdroj: Evropská komise

Předpokládá se, že první projekty by mohly být zahájeny v dubnu 2023 po podpisu grantové dohody, nejpozději však dva roky po uzávěrce výzvy, tj. v září 2024. V případě hostitelských institucí nacházejících se v zemi, která dosud s EU neuzavřela asociační dohodu, tak musí být učiněno do 17. května 2023. V případě dodatečně uvolněných finančních prostředků má šanci na financování dalších 1 034 projektů, které se umístily na seznamu náhradníků.

Další výzva pro žadatele o MSCA Postdoctoral Fellowships bude otevřena 12. dubna 2023 s uzávěrkou 13. září 2023.

Více informací ke grantům MSCA Postdoctoral Fellowships na stránkách Evropské komise zde.

Výsledky MSCA-2022-PF dle typů grantů na portálu FTO (sekce "Call updates" dole na stránce) zde.

Celý článek k výsledkům výzvy MSCA Postdoctoral Fellowships 2022 v angličtině zde

MSCA4Ukraine

V reakci na válku na Ukrajině bylo v mimořádné výzvě MSCA4Ukraine vybráno 124 ukrajinských vědeckých pracovníků (13 doktorandů a 111 postdoků), kteří budou řešit projekty v hostitelských institucích ve 21 zemích. Do výzvy se v rámci 1. běhu přihlásilo na 400 žadatelů, v celkovém součtu tak díky výzvě mohla být podpořena necelá třetina ukrajinských akademiků hledajících dočasné místo pro své vědecké působení mimo hranice Ukrajiny.

Téměř 65 % grantů bylo uděleno ženám. Z hlediska rozložení projektů podle jejich zaměření nejvíce úspěšných projektových návrhů spadá mezi vědy o živé přírodě, kde bylo podpořeno 32 žádostí, následuje panel pro sociální a humanitní vědy s 27 granty a chemický panel s 22 projekty.

Celkem 17 úspěšných žadatelů si vybralo jako destinaci Českou republiku, ta spolu s Německem (26) a Francií (14) bude hostit nejvíce výzkumných pracovníků a pracovnic. Za instituce zaznamenala se čtyřmi podpořenými projekty úspěch Masarykova univerzita, která se tímto umístila na 2. příčce za KU Leuven z hlediska počtu grantistů, které bude hostit.

Zpráva o výsledcích hodnocení výzvy MSCA4Ukraine na webu Evropské komise zde.

 

Zdroj: Technologické centrum Praha