facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

České výsledky v klastru Kultura, kreativita a inkluzivní společnost za rok 2022

26. 6. 2023
České výsledky v klastru Kultura, kreativita a inkluzivní společnost za rok 2022

Druhá výzva k předkládání projektů z oblasti sociálních a humanitních věd a výzkumu kulturního sektoru do programu Horizont Evropa měla uzávěrku 20. dubna 2022. Horizont Evropa jako rámcový program EU k financování výzkumu a inovací pro období 2021–2027 otevírá pravidelně spolu s dalšími vědními okruhy také témata určená pro společenskovědní a humanitní výzkum, výzkum kulturního dědictví a kulturních a kreativních odvětví, a ta jsou zařazena do jeho klastru 'Kultura, kreativita a inkluzivní společnost'.

Výsledky výzvy roku 2022 přinesly 84 nových celoevropských projektů se společenskovědním, humanitním či kulturně-kreativním zaměřením. Evropská komise a nezávislí odborníci vybírali z celkem 745 předložených projektů. České instituce se zapojily do 85 žádostí a ve 12 z nich uspěly. Následující přehled projektů je uveden ke 22. 6. 2023.

V destinaci DEMOCRACY 2022 získalo financování celkem 29 evropských projektů. České instituce se účastní 7 z nich:

V destinaci HERITAGE 2022 získalo financování celkem 27 evropských projektů. České subjekty se účastní 2 z nich:

V destinaci TRANSFORMATIONS 2022 získalo financování celkem 30 evropských projektů. České instituce se účastní 3 z nich:


Pro srovnání: Česká účast v klastru Kultura, kreativita a inkluzivní společnost v roce 2021.

 

Zdroj: Technologické centrum Praha