facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Evropský účetní dvůr: Chybovost ve výzkumu klesá a výzvy lump sum

12. 10. 2023
Evropský účetní dvůr: Chybovost ve výzkumu klesá a výzvy lump sum

Účetní dvůr každoročně provádí audit příjmů a výdajů rozpočtu EU. Na základě odhadů založených na výběrových auditech stanoví Účetní dvůr tzv. chybovost. To je případ, kdy rozpočet EU nebyl řádně využit v důsledku nesprávného výpočtu nebo nesrovnalosti, například účtování nezpůsobilých nákladů.

Dne 5. října 2023 zveřejnil Evropský účetní dvůr svou výroční zprávu za rozpočtový rok 2022

V rozpočtové kapitole Jednotný trh, inovace a digitální technologie", která zahrnuje financování výzkumu EU, činí odhadovaná míra chybovosti 2,7 %, což je o 1,7 % méně než v předchozím roce 2021. Audit se zaměřil téměř výhradně na projekty programu Horizont 2020.

V letošní zprávě věnoval Účetní dvůr také zvláštní pozornost postupům a pokynům Komise pro financování projektů formou lump sum. Plošné rozšíření tohoto typu financování dle Účetního dvora zaslouží zdokonalení ve fázi hodnocení i implementace projektů. Otázkou je, zda je vhodné pro projekty s vysokými rozpočty.

K zamyšlení je také dle Účetního dvora rozsah následných kontrol a jak kontrolovat rizikové oblasti, jako je např. dodržování předpisů o zadávání veřejných zakázek.

 

Zdroj: Technologické centrum Praha