facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

TC Praha: Diskuze o synergiích i zkvalitňování spolupráce národních kontaktních míst

3. 5. 2023
TC Praha: Diskuze o synergiích i zkvalitňování spolupráce národních kontaktních míst

Technologické centrum Praha ve svém pravidelném přehledu informuje o vzniku interaktivní vizualizace výzkumných organizací zapojených do společných národních projektů v letech 2018 – 2022, rozebírá otázky týkající se získávání partnerů a financování s EIT Manufacturing, a zmiňuje také zahájení projektu NCP4HE programu Horizont Evropa, jehož cílem je zkvalitnit spolupráci národních kontaktních míst.

Synergies Open 3Setkání s názvem Synergies Open 3 se pravidelně opakuje již třetím rokem.

Vizualizaci mezisektorové spolupráce výzkumných organizací

V rámci projektu Strategická inteligence pro výzkum a inovace (STRATIN+), jehož účelem je poskytovat analýzy a strategické informace veřejné správě a výzkumným organizacím pro realizaci politiky výzkumu, vývoje a inovací v pěti oblastech, vytvořili specialisté TC Praha interaktivní vizualizaci účasti výzkumných organizací a aplikační sféry na společných národních projektech v letech 2018-2022.

Tato forma prezentace zpracovaných dat byla zvolena pro možnost sledovat výsledky i širší oblasti uživatelů. Vizualizace je založena na hierarchickém bublinovém grafu, který je vhodný zejména pro porovnávání finančních dat, ve kterých bývají značné rozdíly mezi subjekty. Vizualizace zobrazuje pouze výzkumné organizace, které jsou uvedeny na seznamu výzkumných organizací nebo které byly do výběru zařazeny po zralé úvaze autorů z TC Praha.

Je zajímavé sledovat např. poměr účastí mezi „technickými“ fakultami, zejména mezi Strojní fakultou ČVUT a Fakultou strojního inženýrství VUT Brno. Zatímco v absolutním počtu projektů vede ČVUT, ovšem pokud vezmeme v úvahu počty všech dalších účastníků (frakční počet), tak se rozdíl smazává. Podobných srovnání se pomocí filtrů může dobrat každý zájemce o tuto problematiku.

Vizualizaci najdete zde.

S Evropskou komisí diskutujeme o synergiích ve výzkumu

Minulý týden se v TC Praha sešli zástupci národních poskytovatelů, Evropské komise i příjemců a diskutovali o problematice synergií Horizontu Evropa (přímo řízených programů EU) s fondy kohezní politiky a národními programy v oblasti výzkumu a inovací. Setkání s názvem Synergies Open 3 se pravidelně opakuje již třetím rokem a je organizováno TC Praha pod záštitou MMR, MŠMT, TA ČR a CZARMA. Děkujeme za politickou podporu a úvodní slova vrchnímu řediteli Stanislavu Schneidrovi, vrchnímu řediteli Václavu Velčovskému i řediteli Martinu Bunčekovi. Váženými hosty byli zástupci z Evropské komise, Karolina Tilman (DG REGIO) a Peter Schenk (DG RTD). Své praktické zkušenosti sdíleli členové pracovní skupiny k synergiím CZARMA, zástupci státní správy i příjemci.

Jaká témata byla diskutována a jaké jsou závěry se dozvíte na webu Horizont Evropa.

TC Praha podporuje a koordinuje spolupráci NCP

Koncem dubna byl v Aténách oficiálně zahájen projekt NCP4HE programu Horizont Evropa. Jeho cílem je posílit a zkvalitnit spolupráci a služby národních kontaktních míst (NCP) pro program Horizont Evropa, zejména koordinátorů NCP a právních a finančních NCP. Navazuje na projekty NCP Academy a Bridge2HE financované z programu Horizont 2020.

V rámci těchto projektů vznikají užitečné výstupy nejen pro NCP, ale také pro všechny stakeholdery, příjemce finančních prostředků z programů Horizont 2020 a Horizont Evropa či zájemce o účast v těchto programech (např. e-learningové kurzy, šablona projektového návrhu RIA/IA s komentáři NCP, TRL s příklady, kalendář akcí a další). TC Praha je hrdé na to, že může být aktivním partnerem a vedoucím pracovního balíčku koordinující aktivity právních a finančních NCP.

Více na webu Horizont Evropa.

Udržitelné podnikání v praxi a jaké jsou možnosti jeho podpory

Většina firem dnes hledá cesty, jak snižovat náklady a hledat úspory. K tomuto tématu připravilo TC Praha ve spolupráci s Evropskou komisí a dalšími odbornými a regionálními partnery pro Ústecký a Karlovarský kraj dva obsažné semináře. Účastníci akce si vyslechli přednášky nejen o programech na podporu investic do obnovitelných zdrojů energie či lepší energetické účinnosti, ale velmi přínosné pro ně byly také prezentace zástupců firem, které již určitým vývojem „udržitelného podnikání“ prošly a mohli představit své produkty. Byl to např. zástupce firmy Trafin oil, a.s., která recykluje kuchyňské oleje. Podělil se s posluchači o zkušenosti s tzv. vodním auditem či revizí v logistice.

O úspoře vody hovořil i zástupce firmy New Water Group s.r.o. O udržitelnosti a společenské odpovědnosti při výrobě stoprocentně recyklovaných plastových palet promluvil zástupce firmy Stabilplastic, s.r.o., který v minulých letech využil služeb TC Praha a našel svého velmi dobrého zákazníka ve Švédsku.

O dalších řečnících a celém průběhu seminářů se dočtete na tomto odkazu.

Účastnili jsme se workshopu Inovace ve výrobním sektoru: Jak získat partnery a financování s EIT Manufacturing

Na workshopu pro malé a střední inovativní podniky, který hostil Český institut robotiky, informatiky a kybernetiky (CIIRC ČVUT), jsme se účastnili jako partneři akce a společně diskutovali o možnostech a příležitostech, které může poskytnout Evropský inovační a technologický institut (EIT) v sektoru výroby. EIT Manufacturing působí od roku 2018 a zaměřuje se na podporu inovací v evropské výrobní sféře s cílem zvýšit její globální konkurenceschopnost, udržitelnost a produktivitu. Na workshopu jsme prezentovali služby sítě Enterprise Europe Network, které v této souvislosti napomáhají inovativním výrobním firmám s digitální transformací.

Více o akci zde.

 

Zdroj: Technologické centrum Praha