facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

TC Praha: Roste význam výhledových studií i synergií ve financování výzkumu

2. 6. 2023
TC Praha: Roste význam výhledových studií i synergií ve financování výzkumu

Technologické centrum Praha ve svém pravidelném přehledu informuje o konaných seminářích Půda a Finanční pravidla Horizontu Evropa. Přináší také shrnutí mise ukrajinských podnikatelů do ČR a představuje e-learningové video pro Ph. D. výzkumníky. Dočtete se rovněž o školení pro hodnotitele klastrové excelence na bronzové úrovni, jež se uskutečnilo v polovině května.

TC Praha hostilo worskhop From Foresight for Smart Specialisation

TC Praha hostilo  workshop Mutual Learning Exercise – Reserach and Innovation Foresight

Metody foresightu se dobře uplatňují při tvorbě evropských i domácích výzkumných politik

Význam výhledových studií (foresightu) roste v poslední době tím více, čím rychleji se mění podmínky ovlivňující budoucí vývoj. Evropská komise podporuje posílení foresight komunity v oblasti VaI pomocí série workshopů Mutual Learning Exercise – Reserach and Innovation Foresight. Účastníci pod vedením expertů si vyměňují zkušenosti z oblasti využití foresightu ve státní správě a posílení jeho role při tvorbě politik výzkumu a inovací. Ve dnech 25. – 26. května 2023 hostilo TC Praha pátý workshop z této série na téma: „From Foresight for Smart Specialisation to engagement in EU Research Programmes, Missions and Partnerships“ (viz foto výše).

Expertem této akce byl Evropskou komisí pověřen Michal Pazour z TC Praha. Aktuální možnosti a budoucí perspektivy uplatnění foresightu při tvorbě a implementaci Národní strategie inteligentní specializace (RIS3) uvedl Tomáš Holinka z MPO ČR. Do diskuze s experty a zahraničními účastníky o posílení role foresightu ve výzkumných a inovačních politikách zaměřených na mise a smart specializaci se zapojili také další pozvaní zástupci českých ministerstev a Technologické agentury ČR. Více detailů zde.

Nové video TC Praha: How to create MSCA PF proposal and complete part A

Z oblasti individuálních grantů Marie Sklodowska-Curie pro Ph. D. výzkumníky vám přinášíme e-learningové video. Nejprve vás video provede procesem tvorby projektového návrhu, následně procesem vyplňování administrativních formulářů (část A). Vše prostřednictvím praktické ukázky z FTO Portálu. Video cílí na budoucí předkladatele těchto projektů a projektové manažery a poslechnete si ho v angličtině.

Připravili jsme seminář k misi Půda

TC Praha uspořádalo ve spolupráci s projektem NATI00NS dne 9. května 2023 workshop s cílem zvýšit povědomí o evropské misi „Soil deal for Europe“. Cílem mise je přispět k ozdravení půdy v Evropě tak, aby do roku 2030 bylo 75 % půd v dobrém zdravotním stavu, resp. bylo dosaženo významného pokroku směrem ke zdravější půdě. Více informací a prezentace z akce najdete na webu Horizont Evropa.

Finanční pravidla Horizontu Evropa – prezentace a záznam ze semináře

V TC Praha se uskutečnil 18. května 2023 online seminář věnovaný finančním pravidlům Horizontu Evropa. Seminář provedl účastníky úvodem do finančních pravidel a obecnými a specifickými kritérii způsobilosti nákladů. Věnovali jsme pozornost také problematice třetích stran a životnímu cyklu projektu z finančního hlediska. Prezentace a záznam z akce jsou ke stažení na webu Horizont Evropa. Vzhledem k velkému zájmu o problematiku osobních nákladů pořádáme na toto téma samostatný online seminář dne 27. června 2023. Detaily (vč. registrace) jsou k dispozici zde.

Téma synergií ve výzkumu zaujalo redakci Euractivu

Redaktor zpravodajského portálu Euractiv.cz Ondřej Plevák navštívil v Technologickém centru Praha setkání českých stakeholderů a Evropské komise s názvem Synergies Open. Své postřehy shrnul v článku Synergie: Slovo, které dokáže posunout český i evropský výzkum dál. O problematice synergií ve financování evropského výzkumu i o dalších aktivitách a akcích, které se k tomuto tématu v minulých měsících uskutečnily, mluvila s O. Plevákem Lenka Chvojková, národní kontakt pro finanční otázky Horizontu Evropa v TC Praha. Článek si můžete přečíst na webu TC Praha či přímo na portálu EURACTIV.cz.

Podporujeme rozvoj spolupráce mezi ukrajinskými a českými firmami v oblasti chytrých měst.

Koncem dubna se uskutečnila podnikatelská mise 12 ukrajinských organizací do České republiky, kterou organizovaly CzechInno a Ukrajinská klastrová aliance (APPAU), a podpořilo ji Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Během třídenního programu se delegace aktivně zapojila do setkání Hybrid B2B Smart City Matchmaking pořádané TC Praha v rámci aktivit sítě Enterprise Europe Network. Cílem bylo podpořit rozvoj spolupráce mezi oběma zeměmi v oblasti Smart Cities a regionů. Akce přitáhla zájem 70 účastníků, zástupců firem a institucí, a proběhlo zde přes 60 schůzek. S více než 30 českými partnery byly ze strany ukrajinských firem navázány obchodní kontakty. Více o celé akci se dočtete zde.

Hostili jsme certifikaci klastrových hodnotitelů

Na základě dlouhodobé spolupráce s Národní klastrovou asociací jsme hostili v polovině května mezinárodní certifikační školení pro hodnotitele klastrové excelence na bronzové úrovni (European Cluster Excellence Initiative (ECEI) Bronze Label). V případě České republiky se jedná o první dva ECEI hodnotitele klastrů, jejichž certifikace umožní českým klastrům snazší přístup k bronzové úrovni tohoto mezinárodně uznávaného standardu. Více se dočtete zde.

 

Zdroj: Technologické centrum Praha