facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

TC Praha: Setkání partnerů projektu BrightSpace a ohlédnutí za veletrhem v Brně

3. 11. 2023
TC Praha: Setkání partnerů projektu BrightSpace a ohlédnutí za veletrhem v Brně

Technologické centrum Praha ve svém pravidelném přehledu informuje o svých aktivitách. Shlédněte video o tom, jak funguje financování formou lump sum, přečtěte si o tom, jak se čerpají cestovní granty a kontrolují návrhy projektů zajišťované TC Praha a přijměte pozvání na podzimní akce.

BrightSpace na ČZÚ 2023 výřez

Foto: Setkání k projektu BrightSpace na ČZÚ v Praze

Ohlédnutí za podzimními workshopy TC Praha Jak na Horizont Evropa"

V říjnu 2023 zorganizovalo TC Praha sérii interaktivních workshopů Jak na Horizont Evropa". Workshopy nabízejí účastníkům možnost detailně prozkoumat vybrané aspekty Horizontu Evropa a vyzkoušet si, jak fungují v praxi. Možnost účastnit se těchto workshopů mají čeští příjemci a zájemci vždy dvakrát ročně – na jaře a na podzim. Souhrn výsledků podzimní série najdete v krátkém videu zde.

Registrace na jarní běh bude otevřena v březnu 2024.

Nové video TC Praha: Jak funguje financování formou lump sum?

Větší důraz na plnění a kontrolu výzkumných aktivit a menší důraz na kontrolu financí. To je základní pohnutka k zavedení financování formou lump sum v projektech rámcových programů EU. Naše nové video shrnuje základní charakteristiky této formy financování v jednotlivých fázích projektového cyklu. Toto, i další videa z dílny TC Praha i jiných subjektů, které se týkají programu HE, naleznete na stránkách programu HE v sekci E-LEARNING.

Jak se čerpají cestovní granty a kontrolují návrhy projektů zajišťované TC Praha?

V červnu 2023 jsme otevřeli průběžnou výzvu k podávání žádostí o cestovní granty na podporu účasti českých subjektů na partnerských setkáních / burzách klastrů Pilíře 2 programu Horizont Evropa. Granty v maximální výši 1 000 € jsou udělovány z rozpočtu projektu NCP_WIDERA. NET financovaného Evropskou komisí s cílem podpořit účast subjektů z Česka a dalších Widening zemí v projektových žádostech podaných do výzev klastrů Pilíře 2. Ke dni 26. října 2023 udělilo TC Praha již 11 cestovních grantů.

V červenci 2023 byl dále spuštěn portál Wideraexperts.eu projektu NCP_WIDERA. NET, jehož cílem je zajistit vyšší kvalitu návrhů díky zpětné vazbě, kterou žadatelé získají od nezávislých expertů / hodnotitelů. Bezplatnou službu nezávislých expertů zajišťuje českým subjektům TC Praha, které smluvně propojí žadatele s příslušným expertem. Ke dni 26. října 2023 zajistilo TC Praha tuto službu 12 českým koordinátorům.

Více detailů na webu Horizont Evropa.

V rámci projektu BrightSpace jsme se účastnili výročního setkání partnerů v Praze.

Setkání partnerů projektu se konalo v polovině října na půdě České zemědělské univerzity v Praze, kde se sešli zástupci patnácti výzkumných institucí zapojených do projektu BrightSpace. Cílem projektu je vytvoření simulačních modelů pro nastavení politik v zemědělství a potravinářství, které by pomohly zajistit rovnováhu mezi ekonomikou a životním prostředím. Simulační modely umožňují společné sledování ekonomických dopadů i dopadů na životní prostředí. V kombinaci s dalšími ekonomickými modely zaměřenými na detailní zpracování evropského zemědělského trhu, na využití půdy, lesnictví a roli zemědělství v makroekonomice, nabídnou posouzení zemědělské výroby v rámci celého dodavatelského řetězce.

Více se dočtete zde.

Byli jste na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně?

Pokud jste inovativní firma a nebyli jste na MSV v Brně, čtěte dále. Kromě každoroční doprovodné akce Kontakt-Kontrakt, kterou organizovala Regionální hospodářská komora Brno ve spolupráci s ostatními partnery sítě Enterprise Europe Network, jsme zde uspořádali další xChange event projektu ADMA TranS4MErs, jehož cílem bylo oslovit zástupce malých a středních výrobních podniků a nabídnout jim poradenské a školicí služby převážně od zahraničních partnerů v tržní hodnotě až 5 000 EUR.

Firmy se mohou v rámci projektu vzdělávat v oblasti soft-skills", jako jsou prezentační dovednosti, digitální marketing, prediktivní údržba, spolupráce s kolaborativními roboty, zpracování dat (včetně Big Data), 3D tisk, využití umělé inteligence ve výrobě apod. Tato výzva je otevřena stále a potrvá do 17. ledna 2024. Dále jsme na MSV informovali o projektu DIGIS, jehož hlavním výstupem je vytvoření online platformy pro virtuální realitu a drony.

Více zde.

Přijměte pozvání na dvě podzimní akce:

Zástupce malých a středních inovativních firem zveme na seminář Financování inovací a zvyšování konkurenceschopnosti firem na zahraničních trzích, který připravujeme na 17. 11. 2023.
A dále vás zveme na každoroční společný seminář s Českým statistickým úřadem – Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách. Letošní téma semináře dne 30. 11. bude „Technologie a společnost“. Registrace je již otevřena.

 

Zdroj: Technologické centrum Praha