facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

TC Praha: Workshopy, výsledky vybraných výzev i nová brožura

17. 3. 2023
TC Praha: Workshopy, výsledky vybraných výzev i nová brožura

Národní informační centrum pro Evropský výzkum (NICER) Technologického centra Praha připravilo nové číslo měsíčního přehledu novinek z oblasti rámcových programů EU – H2020 a Horizont Evropa. Přečtěte si o plánovaných seminářích ze série Jak na Horizont Evropa, podívejte se na novou brožuru k MSCA a českých úspěších v zapojení do rámcových programů EU.

Pathfinder foto

Novinky v kostce

Národní kontakty pro tyto programy Vám přináší video-pozvánku na jarní sérii workshopů Jak na Horizont Evropa. Žadatelům o granty ERC by neměla uniknout pozvánka na přípravný workshop k výzvám ERC 2024.

Nepřehlédněte možnost navázat nové kontakty pro řešitelská konsorcia v rámci partnerských burz, aktuálně pro klastr 1, klastr 2 a hned dvě burzy v rámci klastru 3. Dále přinášíme informace o podaných projektech a výsledcích vybraných výzev, tentokráte např. v klastru 4 ve výzvě vyhlášené v rámci Eranetu M-ERA 2022 (kde uspěly i české subjekty).

Upozornit bychom Vás také chtěli na nově vyhlášené výzvy v rámci klastru 5, Eranetu M-ERA 2023, Eurostars 3 nebo výzvu evropského partnerství Clean Aviation. Neváhejte se zaregistrovat na informační den MSCA Staff Exchanges nebo infodny pro otevřené výzvy v klastrech 2, 3 a Euratomu. V neposlední řadě si můžete připomenout, jaké informace zazněly na Národním informačním dni MSCA. 

Nová brožura TC Praha - Akce Marie Skłodowska-Curie (MSCA)

Publikace je určena nejen žadatelským institucím a výzkumným pracovníkům ucházejícím se o granty MSCA, ale i řešitelům již schválených projektů MSCA, stejně jako projektovým manažerům, a to jak ve fázi přípravy projektů, tak při jejich implementaci. Umožňuje rychlou orientaci v pěti typech akcí MSC, informuje o způsobu předkládání projektových návrhů a jejich hodnocení, představuje základní principy financování a pracovněprávních aspektů, shrnuje otázky etiky, otevřené vědy, šíření a využití výsledků výzkumu i práva k duševnímu vlastnictví.

Obsahuje celou řadu užitečných rad a tipů shromážděných národními kontaktními pracovníky (NCP). Autorský tým Vám přeje příjemné čtení. 

TC Praha uspořádalo ve spolupráci s JIC Brno a EISMEA informační akce EIC

Dne 7. března 2023 proběhly v prostorách TC Praha a CIIRC ČVUT dvě informační akce věnované nástrojům Evropské rady pro inovace (EIC). Celodenní infoden EIC Accelerator poskytl potenciálním žadatelům praktické informace o pravidlech účasti a možnostech financování ze strany EIC. Dva zástupci firem, které do EIC Accelerator žádaly, sdíleli zkušenosti s procesem zpracování a hodnocení žádostí.

Dále byly prezentovány národní programy certifikované pro mechanismus Plug-in nebo služby, které žadatelům poskytují národní kontaktní pracovníci pro EIC. Část akce byla věnována praktickým tipům pro žadatele ze strany člena hodnotící jury, ambasadora EIC, národních kontaktních pracovníků a agentury EISMEA.

Informační seminář EIC Pathfinder se zaměřil na pravidla a cíle výzev nástrojů EIC Pathfinder a EIC Transition. Dva zástupci konsorcií úspěšných ve výzvách FET a Pathfinder prezentovali zaměření projektů a jejich předpokládané výstupy, které by měly být základem pro nové průmyslové technologie a tržně uplatnitelné inovace.

Představujeme úspěšné zapojení do rámcových programů EU

Ve vysoce konkurenčním prostředí programu Euratom v Horizontu Evropa mají úspěch i čeští koordinátoři. V první výzvě programu 2021–2022, bylo v šestnácti tématech vybráno k financování celkem dvacet devět projektů. Do dvaceti z nich, tedy do více než dvou třetin, jsou zapojeny subjekty z České republiky. Navíc jeden z těchto dvaceti projektů, projekt DELISA-LTO, má koordinátora z České republiky. Je jím Centrum výzkumu Řež.

Gratulujeme a uvádíme více informací na webu Horizont Evropa.

Kompletní znění březnového Zpravodaje Horizont Evropa naleznete zde.

Zájemci se mohou k odběru Zpravodaje přihlásit zde.

 

Zdroj: Technologické centrum Praha