facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

TC Praha: Zapojení do výzkumných programů a inspirace vesmírem

29. 9. 2023
TC Praha: Zapojení do výzkumných programů a inspirace vesmírem

Technologické centrum Praha ve svém pravidelném přehledu informuje o svých aktivitách. Přečtěte si o nové soutěži zaměřené na vesmírné technologie, digitální transformaci napříč třemi kraji a také si poslechněte nový podcast, který se zaměřil na zkušenosti s budováním excelentního výzkumného centra.

Get Space Inspired 2023 1024x722

Get Space Inspired v roce 2023

Soutěž Get Space Inspired pokračuje i v tomto roce. Soutěžit o nejlepší nápad, který aplikuje vesmírnou technologii do pozemního užití, tak mohou inovační firmy, podnikatelé, výzkumné ústavy i jednotliví inovátoři. Soutěž Get Space Inspired má za cíl podpořit využití vesmírných technologií v nekosmických odvětvích a motivovat společnosti, aby řešily své technologické potřeby uplatněním know-how vyvinutého především pro vesmírný sektor. Tři nejlepší návrhy čeká finanční odměna.

Více o soutěži a jak se přihlásit naleznete zde.

O digitální transformaci napříč třemi kraji

Druhý týden v září uspořádalo TC Praha, jakožto koordinátor mezinárodní sítě na podporu podnikání Enterprise Europe Network pro ČR, společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu sérii workshopů na téma digitální transformace malých a středně velkých podniků a jejího financování. Semináře se uskutečnily za pomoci lokálních partnerů v Hradci Králové, Olomouci a Ostravě.

O tématech, která se na seminářích probírala, si můžete přečíst zde.

Od prognóz pro strategie inteligentní specializace po zapojení do výzkumných programů, misí a partnerství EU

V září byla vydána pátá tematická zpráva „From Foresight for Smart Specialisation Strategies to engagement in EU research programmes, missions and partnerships“, která je součástí projektu Mutual Learning Exercise (MLE) on R&I Foresight. Naše tematická zpráva se zabývá otázkami využití metod foresightu při tvorbě a realizaci národních strategií inteligentní specializace (S3) a posílení její role při tvorbě inovačních politik zaměřených na mise (MOIP).

Účelem workshopů vzájemného učení (MLE) je usnadnit výměnu informací a zkušeností získaných v praxi při uplatňování foresightu pro oblast výzkumu a inovací v rámci EU a přidružených zemí, a přispět tak k rozvoji komunity pro „předvídání“ výzkumu a inovací jako důležitého prvku evropského výzkumného prostoru (ERA).

Vydali jsme další podcast – O budování excelentního výzkumného centra s Andreou Nogovou

S Andreou Nogovou, vedoucí grantové kanceláře CATRIN - Českého institutu výzkumu a pokročilých technologií, jsme si v polovině září povídali o budování tohoto excelentního výzkumného centra. Institut provádí mezioborový výzkum na mezinárodní úrovni a cílí na špičku v této oblasti. 

Poslechněte si, jak těchto cílů dosahuje.

Naše účast na konferenci Fair Access to Resources: Looking to 2030 and beyond

Na konferenci, kterou 26. 9. pořádala v prostorách Univerzity Karlovy mediální platforma SCIENCE|BUSINESS, sekce The Widening s názvem Fair Access to Resources: Looking to 2030 and beyond, jsme se aktivně zúčastnili krátkou prezentací, jež doprovodila probírané téma Widening, jak překlenout dosavadní rozdíl mezi východem a západem na poli výzkumu a inovací. Vladimír Vojtěch (NICER) na srozumitelných grafech ukázal přehled podpory výzkumu a inovací z národních a mezinárodních zdrojů pro země EU 13 a EU 14 za poslední roky i roky předcházející.

S prezentací se můžete seznámit zde.

 

Zdroj: Technologické centrum Praha