facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Výsledky výzvy MSCA Postdoctoral Fellowships 2022

20. 4. 2023
Výsledky výzvy MSCA Postdoctoral Fellowships 2022

Do výzvy HORIZON-MSCA-2022-PF-01 bylo předloženo 7 043 návrhů projektů, tj. o 1 313 návrhů projektů méně než v předchozí výzvě, kdy dosáhl počet projektových návrhů čísla 8 356. Finanční podporu získalo 1 221 projektů.

S alokovaným rozpočtem pro výzvu 2022 ve výši 257 mil. € bylo 1 235 projektů navrženo k financovaní (pro srovnání: ve výzvě 2021 s rozpočtem 242 mil. € to bylo 1 156 návrhů projektů). Finanční podporu z rozpočtu programu Horizont Evropa nakonec získalo 1 221 projektů (grantů). Celková úspěšnost v této výzvě překročila 17 %. Mezi úspěšnými žadateli o grant je v této výzvě MSCA 43 % žen.

Nejvíce projektů bylo podpořeno ve společenských a humanitních vědách (SOC, 24 %), následují projekty ve vědách o živé přírodě (LIF, 22 %), dále vědy o chemii (CHE, 14 %) a oblasti ICT a technických věd (ENG, 14 %).

Ze 171 žádostí předložených českými institucemi uspělo 15 projektů (grantů) – 11 projektů typu European Postdoctoral Fellowships a 4 projekty typu Global Postdoctoral Fellowships. Úspěšnost českých institucí, resp. výzkumníků hodlajících řešit grant MSCA prostřednictvím českých hostitelských institucí, dosáhla v této výzvě 8,8 %. Financované projekty (granty) budou řešit v ČR výzkumníci a výzkumnice deseti národností: ČR - 4 granty, Čína - 3 granty, BR, FR, IN, IR, IT, MX, SK, TR - 1 grant. Ženám výzkumnicím připadlo 5 projektů (grantů).

MSCA tab1

Instituce z tzv. widening zemí (dle pracovní programu MSCA pro roky 2021 a 2022) podaly ve výzvě HORIZON-MSCA-2022-PF-01 791 návrhů projektů, z nichž 73 návrhů projektů bylo financováno. Nejvíce podaných žádostí a získaných grantů dosáhly výzkumné instituce z Portugalska a ČR. Podrobněji níže uvedená tabulka.

MSCA tab2

 

Autor: Daniel Frank

Zdroj: Technologické centrum Praha