facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Zkušenosti firmy MIWA Technologies v programu EIC Accelerator

6. 4. 2023
Zkušenosti firmy MIWA Technologies v programu EIC Accelerator

MIWA Technologies, a. s., je českou firmou působící na trhu od roku 2016. MIWA vyvinula a uvádí do obchodů novou technologii pro distribuci a prodej produktů denní spotřeby, jako jsou čisticí prostředky nebo krmiva pro domácí mazlíčky, která výrazně snižuje spotřebu obalů a produkci obalového odpadu.

miwa

Cílem řešení je de facto „zastavit odpad dřív, než vznikne“. K tomu je určen systém opakovaně použitelných dvanáctilitrových kapslí, které slouží jako B2B obal, a dále elektronických ventilů. Ty umožňují v obchodech nebo například kancelářích kontrolované dávkování produktů, ale také například přenos dat o produktu.

Za svou inovativní technologii obdržela MIWA Technologies řadu národních i mezinárodních ocenění. Mimo jiné v roce 2017 získala New Plastics Economy Innovation Prize od Ellen MacArthur Foundation – globální NGO působící v oblasti cirkulární ekonomiky. V roce 2022 pak byla Světovým ekonomickým fórem zařazena jako první česká společnost mezi tzv. Technology Pioneers. Totéž ocenění v minulosti získaly společnosti jako Twitter, Airbnb nebo Google.

V roce 2021 MIWA Technologies jako první česká společnost uspěla ve výzvě nástroje EIC Accelerator, který je součástí rámcového programu Horizont Evropa, s žádostí o tzv. blended financing. EIC Accelerator slouží k podpoře evropských inovačních firem, jimž pomáhá urychlit vstup na trh a následnou (mezinárodní) expanzi. Jedná se o velmi konkurenční schéma s mírou úspěšnosti v jednotkách procent, ve kterém žadatel prochází třemi koly výběru. V posledním kole musí svůj projekt obhájit před expertní porotou specialistů z oboru a především investorů. Pokud žadatel uspěje, může získat dle potřeb projektu až 17,5 mil. eur formou kombinace grantové podpory a kapitálového vstupu EIC fondu. Právě získání kombinace grantu a investice se nazývá blended financing.

Zkušenost se zpracováním a hodnocením žádosti i plány na další rozvoj společnosti MIWA Technologies sdílela její finanční ředitelka Ivana Sobolíková:

Mohla byste, prosím, popsat dosavadní vývoj společnosti od jejího vzniku?

MIWA, což je zkratka pro „minimum waste“ (v českém překladu minimalizace odpadu), byla založena v roce 2016. O rok později představila veřejnosti svůj koncept systému pro distribuci a prodej sypkých produktů v opakovaně použitelných obalech a ještě týž rok za něj získala prestižní ocenění Ellen MacArthur Foundation. Přestože první verze MIWA byly k dispozici zákazníkům již na konci roku 2019 (v Praze a ve Švýcarsku), jeho další implementace zbrzdila pandemie, která omezila prostor obchodníků věnovat se inovacím. Tento čas jsme nicméně využili k dalším vylepšením jak po stránce hardwaru, tak softwaru a v letošním roce se chystáme uvést MIWA verzi 1.7. K dnešnímu dni (březen 2023) je MIWA k dispozici zákazníkům v Česku (Albert), Nizozemsku (Albert Heijn), Velké Británii (Aldi) a Portugalsku (Continente) a do systému je zapojeno více než dvacet výrobců potravin nebo např. čistících prostředků. Chystáme se letos také na instalace na německém trhu.

Z jakých zdrojů jste dosud získali podporu a kam vás tato podpora posunula?

MIWA je mladá technologická společnost - startup a prostředky jsou kombinovány z několika zdrojů: počáteční kapitál foundera a jednotlivých partnerů, příjmy z vlastní činnosti, investice institucionálních investorů a nyní také prostředky EIC Acceleratoru. Jsme také součástí mezinárodní komunity, která pracuje na transformaci odvětví jednorázových obalů k udržitelnějším formám obalů, jako je tzv. reusable packaging, a spolupráce s organizacemi, jako jsou Ellen MacArthur Foundation nebo World Economic Forum, je zásadní.

Proč jste k financování dalších kroků MIWA Technologies zvolili EIC Accelerator?

EIC Accelerator je pro MIWA zcela ideální. EIC Accelerator financuje technologická inovativní řešení s velmi vysokým potenciálem dopadu, a to v poměrně pokročilé fázi vývoje, ale ještě před jejich plnou komercializací. Často jde i o kapitálově náročné projekty, které nejsou ještě ve fázi, kdy by byly plně atraktivní např. pro venture kapitálové fondy. Pro nás je to způsob, jak získat prostředky na finalizaci vývoje některých funkcí systému (prostřednictvím grantu) a zároveň získat investora do investičního kola (EIC fond), které budeme brzy otevírat.

K čemu bude financování využito, jaké aktivity plánujete během projektu realizovat?

Jedná se o finanční prostředky pro dokončení vývoje a vylepšení některých jak hardwarových, tak softwarových částí systému. Více rádi představíme, až budeme jednotlivé inovace uvádět na trh. Financování, obzvláště z investiční komponenty, je směřováno do růstu společnosti, nastavení procesů a přípravu na výrobu ve větších sériích. Investiční komponenta rovněž podporuje tzv. business development a komerční aktivity.

Kam předpokládáte, že se společnost díky EIC Accelerator posune?

EIC grant pokrývá dvouletý projekt, což je v případě start-upu poměrně dlouhá doba. Věříme, že vylepšení našeho systému zvýší atraktivitu pro spotřebitele i B2B zákazníky a že zároveň na konci roku 2023, kdy grantový projekt končí, bude MIWA k dispozici již v desítkách obchodů v Evropě, a bude tak i daleko dostupnější pro spotřebitele.

Co považujete za svůj faktor úspěchu?

Snad to nebude znít příliš sebevědomě, ale vlastní inovace a potenciál dopadu, který MIWA má, pokud se uplatní a stane se standardním způsobem nakupování. EIC Accelerator uvádí, že podporuje start-upy a malé společnosti vyvíjet a škálovat „game changing innovations“.

MIWA je celosvětově uznávaným inovátorem v oblasti cirkulární ekonomiky a konkrétně opakovaně použitelných obalů pro produkty denní spotřeby. Navíc oblast Green Dealu / cirkulární ekonomiky je jednou z podporovaných EIC.

Jaká byla pro vás největší výzva během zpracování projektové žádosti a hodnoticího procesu a co vás naopak pozitivně překvapilo?

Jednoznačně to byl rozsah a komplexita druhé části, tzv. full application. Když jsme si žádost výsledně vytiskli (podává se přes vyplnění v interaktivním webovém rozhraní), měla 200 stránek textu. Oproti formátu žádostí, který se podával do roku 2021, to je velká změna ve výběrovém procesu (tehdy byla žádost přísně limitována 30 stranami textu). Samozřejmě to neznamená napsat co nejvíce a uspět. Je potřeba zpracovat business plán, analýzu konkurence nebo plán pro škálování. Veliký důraz je kladený také na popis vlastní technologie a toho, co by mělo být prostřednictvím EIC Accelerator financováno, nebo vlastní projektový tým a jeho kompetence. Relativně „obávaným“ bývá asi závěrečné interview před komisí, ale z vlastní zkušenosti můžu říct, že pokud máte projekt dobře připravený, asi by vás tady nemělo nic překvapit.

Co byste poradila dalším firmám hlásícím se do EIC Accelerator?

Na začátku si nechat svůj projekt někým posoudit, zda je pro tento program vhodný. Existují jak instituce jako je Technologické centrum Praha nebo Jihomoravské inovační centrum, tak soukromé společnosti či konzultanti, kteří pomáhají žadatelům i s přípravou žádostí. Časová investice do přípravy projektu je obrovská a asi málokterý projekt uspěje hned napoprvé, a proto je dobré mít motivaci v podobě přesvědčení, že to celé dává smysl. Vedle této úvodní konzultace bych právě také doporučila žádost připravovat se zkušenými konzultanty, kteří mají dobrý „track record“ a v minulosti již úspěšně pomohli jiným žadatelům. Žádost je velmi komplexní a vědět, na co se zaměřit a jak k jednotlivým částem přistoupit, je obrovským plusem a klíčem k úspěchu.

 

Autorka: Michaela Vlková

Zdroj: Technologické centrum Praha