facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram
Technologické centrum Praha

Technologické centrum Praha

Technologické centrum Praha vzniklo v roce 1994 jako neziskové zájmové sdružení právnických osob s původním názvem Technologické centrum AV ČR. Je klíčovou národní institucí poskytující informační a konzultační služby k rámcovým programům Evropské unie pro výzkum, vývoj a inovace, je předním národním výzkumným pracovištěm a think-tankem pro oblast řízení a politiky výzkumu, vývoje a inovací, připravuje podklady pro strategické rozhodování ve výzkumu, vývoji a inovacích na národní, regionální i evropské úrovni a podporuje vznik a rozvoj inovačních firem.

Úkolem TC je podporovat zapojení České republiky do Evropského výzkumného prostoru (ERA), provádět orientovaný výzkum pro vědu a inovace, uskutečňovat mezinárodní technologický transfer a přispívat ke zvyšování mezinárodní konkurence-schopnosti českých firem.

Dle Evropského srovnávacího přehledu inovací z roku 2023 (European Innovation Scoreboard – EIS 2023) je ČR mírným inovátorem (Moderate Innovator) s výkonností inovačních systémů na úrovni 94,7 % průměru EU. Inovační výkonnost ČR je nad průměrem mírných inovátorů, roste vyšším tempem než v EU a rozdíl v inovační výkonnosti ČR se oproti EU snižuje.

8. 12. 2023

Enterprise Europe Network oslavila 15 let, nápaditá soutěž Get Space Inspired 2023, vyšlo ECHO nebo Národní informační den ke grantům ERC. Přečtěte si listopadové shrnutí zajímavostí a novinek Technologického centra Praha.

5. 12. 2023

Dne 15. listopadu 2023 proběhl v prostorách Univerzity Karlovy Národní informační den ke grantům ERC, největší každoroční událost věnovaná příležitostem, které Evropská rada pro výzkum skýtá. Akci pořádalo Technologické centrum Praha ve spolupráci s Univerzitou Karlovou a Expertní skupinou na podporu žadatelů ve výzvách ERC.

23. 11. 2023

Národní informační centrum pro Evropský výzkum (NICER) Technologického centra Praha připravilo nové číslo měsíčního přehledu novinek z oblasti rámcových programů EU – H2020 a Horizont Evropa. Nechte se pozvat na 21. ročník konference CZEDER nebo na Národní bioekonomický kongres, nebo si přečtěte o zapojení českých subjektů do programu Horizont Evropa.

20. 11. 2023

Výzkumné infrastruktury jsou spolu se vzdělanými výzkumnými pracovníky a dobře řízenými výzkumnými subjekty páteří systému výzkumu, vývoje a inovací v Evropě. Rámcové programy EU (dále jen RP) podporují zpřístupnění výzkumných informací na úrovni EU nadnárodním uživatelům, což umožňuje všem výzkumným pracovníkům v Evropě i mimo ni získat přístup k nejlepším výzkumným informacím, které potřebují pro svůj výzkum.

18. 11. 2023

Čtvrté vydání časopisu ECHO v letošním roce se z velké části věnuje dopadům programu Horizont 2020 ve formě inovací a klíčových využitelných výsledků, které vzešly z řešení jeho projektů. Najdete v něm statistické výstupy dat Platformy inovační radar, přečíst si můžete o dosavadních výsledcích programu Horizont 2020, či shrnutí poznatků Julie Mildorfové z vedení projektu Plus Change.

13. 11. 2023

Program Euratom pro výzkum a školicí aktivity (2021-2025), který se týká jaderného výzkumu a inovací, je komplementárním programem k programu Horizont Evropa. Jak v aktuální výzvě HORIZON-EURATOM-2021-NRT-01 dopadli čeští účastníci?

8. 11. 2023

Technologické centrum Praha ve svém pravidelném přehledu informuje o svých aktivitách. Shlédněte video o tom, jak funguje financování formou lump sum, přečtěte si o tom, jak se čerpají cestovní granty a kontrolují návrhy projektů zajišťované TC Praha a přijměte pozvání na podzimní akce.

3. 11. 2023

Národní informační centrum pro Evropský výzkum (NICER) Technologického centra Praha připravilo nové číslo měsíčního přehledu novinek z oblasti rámcových programů EU – H2020 a Horizont Evropa. Přečtěte si o ERC grantech udělených společenským a humanitním vědám v České republice, konferenci SOILCON a dalších tématech.

23. 10. 2023

Evropská komise rozhodla na základě současné situace v Izraeli o posunutí blížících se uzávěrek výzev ERC a EIC.

20. 10. 2023