facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

2. kapitola Frascati Manuálu v českém jazyce

6. 4. 2017
2. kapitola Frascati Manuálu v českém jazyce

Technologická agentura ČR (TA ČR) dokončila překlad jedné z nejvýznamnějších kapitol dokumentu určeného pro posuzování aktivit výzkumu a experimentálního vývoje v souvislosti se statistickými a analytickými činnostmi, který vydává Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Dokument upravuje zejména metodiku pro sběr statistických údajů o výzkumu a vývoji.

Aktuální vydání Frascati manuálu vyšlo v říjnu 2015 a obsahuje nové kapitoly týkající se praktických aspektů sběru VaV dat v různých odvětvích, včetně příkladů, a zahrnuje rovněž oblast nepřímé podpory VaV, jako je například daňové zvýhodnění.

Ačkoliv český překlad této stěžejní kapitoly Frascati manuálu OECD bude sloužit primárně pro vnitřní potřebu TA ČR, je správnost překladu ve velmi komplexní oblasti výzkumu pro TA ČR zásadní. Proto byla také věnována pozornost prvotní redakční úpravě překladu, nicméně TA ČR se rozhodla přistoupit ke kroku zveřejnění této pracovní verze a uvítá konkrétní připomínky k překladu (nikoliv k samotnému dokumentu OECD), které můžete uvést zde.

Frascati Manual OECD v originální verzi

Český překlad Frascati Manual

 

Zdroj: TA ČR