facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Informatik z Masarykovy univerzity získal cenu Humboldtovy nadace

19. 2. 2017
Informatik z Masarykovy univerzity získal cenu Humboldtovy nadace

Jak zajistit optimální fungování systému v libovolném, třeba i nepřátelském prostředí, to je velmi zjednodušený popis problému, kterým se zabývá teorie her. Věnuje se mu také Antonín Kučera z Fakulty informatiky MU, který za svou vědeckou a pedagogickou práci získal koncem minulého roku prestižní cenu udělovanou Humboldtovou nadací – Friedrich Wilhelm Bessel Research Award.

Stochastickým hrám se Kučera věnuje už od doktorského studia. „Jde o modely systémů, kde lze interakci mezi řídící jednotkou a uživateli chápat jako hru dvou hráčů s přesně opačnými cíli. Řídící jednotka se snaží o udržení funkčnosti systému, uživatelé o jeho narušení – ať už cíleně, nebo nechtěně. Skutečný efekt prováděných akcí může být nejistý, ale lze ho často popsat pomocí pravděpodobnosti, což do modelu vnáší stochastický aspekt,“ vysvětluje Kučera.

Se svým týmem se Kučera zabývá především řešením fundamentálních úloh a také aplikacemi teorie her v počítačové bezpečnosti a umělé inteligenci. Při práci je pro něj zásadní osobní kontakt a diskuse s kolegy. Spolupracuje také s řadou zahraničních odborníků. Mezinárodní prestiž výrazně přispěla k tomu, že významné ocenění získal. Plánuje také využít nabídku na stáž, která se k ceně pojí.

Autorka článku: Ema Wiesnerová

Celý článek si můžete přečíst na webu online.muni.cz