facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

IT4Innovations bude hostit EuroHPC petascale superpočítačový systém

14. 6. 2019
IT4Innovations bude hostit EuroHPC petascale superpočítačový systém

IT4Innovations národní superpočítačové centrum situované na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě v Ostravě uspělo v celoevropské soutěži o hostitelství tzv. „EuroHPC petascale superpočítačového systému“, který bude v EU vybudován v rámci implementace společné technologické iniciativy EuroHPC.

Z celkem 5 předložených návrhů získal český projekt „IT4Innovations centrum pro evropskou vědu a průmysl“ od hodnotící komise ze 100 možných 95 bodů, díky čemuž se umístil na 1. místě. O pozici hostujících subjektů EuroHPC petascale superpočítačových systémů se ucházelo rovněž Lucembursko, Portugalsko, Slovinsko a Bulharsko. Nakonec bude, rovněž s ohledem na jejich kvalitu, pravděpodobně podpořeno všech 5 předložených návrhů.

Místopředseda Evropské komise pro jednotný digitální trh Andrus Ansip v této souvislosti uvedl: „Tato nová střediska umožní vědcům a výzkumným pracovníkům přístup ke špičkovým superpočítačům světové úrovně. Díky nim bude možné zpracovávat údaje přímo v EU, nikoli v superpočítačových střediscích mimo její území. Pro Evropu to znamená zásadní krok k dosažení nové úrovně výpočetní kapacity. Pomůže nám to výrazněji pokročit v rozvoji technologií zaměřených na budoucnost, jako je internet věcí, umělá inteligence, robotika a analýza dat.“

EuroHPC Petascale Pre Exascale System pic4

Pořizovaný EuroHPC petascale superpočítačový systém se svými parametry zařadí mezi nevýkonnější superpočítače v Evropě. Aktuálně by zaujal 21. místo na světě a 6. místo v Evropě. V době jeho instalace v příštím roce se očekává, že bude náležet mezi 50 nejvýkonnějších superpočítačů na světě a v Evropě bude zaujímat místo v první desítce. Systém je navržený tak, aby uceleně pokryl uživatelské požadavky při řešení komplexních vědeckých i průmyslových problémů zahrnujících klasické numerické simulace i rozsáhlé datové analýzy nebo využití umělé inteligence.

Investiční náklady na pořízení systému dosáhnou celkové výše 15 mil. EUR, z čehož 35 % nákladů, tzn. 5,25 mil. EUR, bude uhrazeno Evropskou komisí. Zbývající náklady budou financovány za využití zdrojů Evropských strukturálních a investičních fondů prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Pořízení systému se očekává v roce 2020, přičemž jeho provozní náklady v letech 2020 až 2025 budou činit 14 mil. EUR.

IT4Innovations národní superpočítačové centrum souběžně uspělo i v soutěži o EuroHPC pre-exascale superpočítačový systém, a to jako člen tzv. „LUMI“ (Large Unified Modern Infrastructure) konsorcia tvořeného koordinujícím Finskem a Belgií, ČR, Dánskem, Estonskem, Nizozemím, Norskem, Polskem, Švédskem a Švýcarskem. Systém bude koncem roku 2020 nainstalován ve Finském Kajaani a stane se jedním z nejvýkonnějších v Evropě i ve světě. Celkové náklady na jeho pořízení a provoz dosáhnou výše 200 mil. EUR. Příspěvek ČR, hrazený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, bude činit 2,5 %, tzn. 5 mil. EUR.

Pořízení EuroHPC petascale superpočítačového systému na IT4Innovations a zapojení IT4Innovations do LUMI konsorcia za účelem pořízení EuroHPC pre-exascale superpočítačového systému představuje významný příspěvek ČR k úspěšné implementaci společné technologické iniciativy EuroHPC a obecně k posilování konkurenceschopnosti EU v oblasti digitálních technologií. České a mezinárodní vědecké i průmyslové komunitě tyto úspěchy umožní využívat pro jejich aktivity výzkumu, vývoje a inovací jedny z vůbec nejvýkonnějších výpočetních kapacit.

9096Slavnostní oznámení o hostitelství EuroHPC petascale superpočítačového systému na IT4Innovations národním superpočítačovém centru proběhlo ve čtvrtek 13. června 2019 při příležitosti návštěvy zástupce generálního ředitele Evropské komise pro komunikační sítě, obsah a technologie Khalila Rouhany v ČR. Ten zdůraznil, že Česká republika patřila v rámci celé iniciativy k jejím průkopníkům. Pro Evropskou unii se jedná o velmi důležitou aktivitu, která by měla přinést výzkumníkům, technikům a také veřejné správně nutné výpočetní kapacity v dostatečné kvalitě. "Jedná se o způsob, jak posilujeme inovační kapacity napříč Evropou. A přispět by k tomu mělo zdvojnásobení počítačových kapacit k Evropě, což je jedním z cílů těchto investic. Celková částka, dohromady EU a členské země, je kolem 850 milionů EURO", vysvětlil Khalila Rouhany. 

Náměstek ministra pro oblast vědy a vysokých škol Pavel Doleček poznamenal, že z dat, která jsou k dispozici na evropské úrovni, je zjevné, že EU v porovnání s ostatními celky – Spojenými státy, Čínou nebo Japonskem – zaostává. A to jak v úrovni financování těchto superpočítačových infrastruktur tak z hlediska koordinace aktivit v rámci společných činností. „Proto jsem rád, že se Vysoké škole báňské – technické univerzitě Ostrava podařilo to, že bude hostit tuto prestižní záležitost.“ Pavel Doleček označil tento projekt za příklad dobré praxe také z hlediska vícezdrojového financování. Podařilo se zkombinovat jak přímé prostředky z EU, tak národní prostředky určené k financování výzkumných infrastruktur, tak v neposlední řadě i Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF).

Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček zdůraznil, že vysokorychlostní počítání je základem digitální ekonomiky a digitální ekonomika je součástí dalšího významného tématu – umělé inteligence, kdy má Česká ekonomika šanci po mnoha letech v rámci tohoto oboru. „Patříme mezi země, které mají ambici se stát jedním z evropských leaderů v umělé inteligenci a právě vysokorychlostní počítání a digitální prostředí je absolutním základem“, dodal Karel Havlíček.

Ředitel IT4Innovations národního superpočítačového centra Vít Vondrák připomněl, že Amerika i Asie jsou v této oblasti napřed – do superpočítačových infrastruktur v současnosti investují větší množství finančních i lidských zdrojů. Cestu, kterou se EU vydala, považuje Vondrák za správnou a měla by pomoci udržet konkurenceschopnost v oblasti digitálních technologií. Provozní náklady superpočítačového systému by měly být hrazeny z národního programu na podporu výzkumných infrastruktur. Vít Vondrák také zdůraznil, že podpora by měla směřovat jak směrem k vědecké komunitě, tak by část kapacit měla být určena i českému průmyslu včetně malých a středních podniků. A to jak formou využití kapacit, tak třeba například formou smluvního výzkumu.

 


IT4Innovations národní superpočítačové centrum poskytuje českým i zahraničním výzkumným týmům z akademické sféry i průmyslu nejmodernější technologie a služby v oblasti vysoce výkonnostních výpočtů a datových analýz. V současné době provozuje IT4Innovations dva superpočítače – Anselm (instalován v létě 2013), Salomon (instalován v létě 2015) a dále disponuje speciálním systémem pro výpočty umělé inteligence DGX-2, který byl instalován v roce 2019. V témže roce dojde k obnově a rozšíření menšího clusteru Anselm. IT4Innovations je také výzkumným centrem se silnými mezinárodními vazbami. Stěžejními tématy výzkumu IT4Innovations jsou zpracování a analýza rozsáhlých dat, strojové učení, vývoj paralelních škálovatelných algoritmů, řešení náročných inženýrských úloh a modelování pro nanotechnologie. IT4Innovations je součástí VŠB – Technické univerzity Ostrava. Více na www.it4i.cz

 

 Autor: Vědavýzkum.cz (AV)

Zdroj: IT4Innovations, MŠMT