facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Kolik čerpají ústavy AV ČR z programu Horizont 2020

12. 7. 2017
Kolik čerpají ústavy AV ČR z programu Horizont 2020

Kolik peněz čerpají jednotlivé ústavy Akademie věd ČR z programu Horizont 2020? Tímto tématem se zabývá poslední statistika z červnového Zpravodaje Horizont 2020. Dosud se celé Akademii věd povedlo z programu získat více než 33 milionů eur.

Tato částka představuje téměř pětinu celkového finančního objemu určeného pro Českou republiku. Zdaleka nejúspěšnějším ústavem je Fyzikální ústav AV ČR, který získal 13 účastí na evropských grantech. O druhé až čtvrté místo se s počtem sedmi účastí dělí Biologické centrum AV ČR, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR a Ústav výzkumu globální změny AV ČR.

Téměř polovina jednotlivých ústavů je součástí řešitelského konsorcia ve více než jednom ze sledovaných projektů. Nejvíc řešených projektů je zaměřeno na výzkum a inovace (RIA), časté jsou také projekty koordinace a podpory (CSA).

Šest ústavů Akademie věd jsou také hostiteli prestižních ERC grantů. Podrobné údaje jsou k nalezení v tabulce níže.

 

AVR eugranty

Zdroj: Zpravodaj Horizont 2020, červen 2017 

RIA - výzkumné a inovační akce; CSA - koordinační a podpůrné akce;  MSCA - granty Marie Skłodowska-Curie (IF - individuální granty, ITN - sítě pro inovativní odborné vzdělávání, RISE - výměnné pobyty); ERC - granty Evropské rady pro výzkum; ERA-NET - granty na propojování národních a regionálních výzkumných programů; IA - inovační akce; EJP - program společného evropského financování

 

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JT)

Zdroj: Technologické centrum AV ČR