facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Masarykova univerzita podpoří rozvoj regionu

25. 7. 2022
Masarykova univerzita podpoří rozvoj regionu

V rámci nového memoranda se Masarykova univerzita zavázala k podpoře spolupráce v oblastech vědy, výzkumu a budování výzkumné infrastruktury v regionu Jihomoravského kraje a městě Brně. Zaměří se také na ekonomický rozvoj regionu, který by měl být založen na inovacích. Memorandum bylo podepsáno v Mendelově muzeu Masarykovy univerzity při zahájení Mendelovy mezinárodní genetické konference.

220720 Memorandum  R Mia  2 790x395 3940324971

Memorandum o spolupráci podepsalo pět zástupců. Foto: Radek Miča

Rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš podepsal se zástupci statutárního města Brna, Jihomoravského kraje, Regionální hospodářské komory Brnoakciovou společností CD XXI memorandum k podpoře spolupráce v oblastech vědy, výzkumu, budování výzkumné infrastruktury a podpory ekonomického rozvoje regionu. Toto memorandum má být vyjádřením vůle všech institucí systematicky rozvíjet lokality na území Jihomoravského kraje včetně statutárního města Brna s nejlepšími předpoklady pro rozvoj vědy, výzkumu, inovací a výroby v oblasti biomedicíny a biotechnologií pro Jihomoravský kraj, město Brno, jeho občany a další partnery soukromého a veřejného sektoru.

„Pro Masarykovu univerzitu a plnění jejího Strategického záměru jde o nesmírně důležitý krok. Tento dokument je předpokladem, aby v budoucnosti nevznikaly v těchto oblastech nesystémové projekty. Součástí memoranda je i zájem na jednotném uchopení rozvoje jednotlivých územních celků, na předávání know how, a to včetně spolupráce při dobudování Univerzitního kampusu Bohunice. Je zde vyjádřena i podpora vzniku startupů, spin-offů, výzkumu, vývoje a výroby léčiv, ale třeba i dobudování nájemního bydlení a služeb. Dneškem jsme načrtli velmi zajímavé možnosti budoucího rozvoje a spolupráce,“ řekl po podpisu memoranda rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš. Na shrnutí strategického záměru Masarykovy univerzity se můžete v článku na Vědavýzkum.cz.

Všechny strany se podpisem memoranda rovněž zavázaly k aktivní spolupráci při rozvoji podnikatelských hubů, které mají podporovat ekonomickou činnost a přispívat k vyšší konkurenceschopnosti firem. Dalším z cílů je efektivní propojování akademické, podnikatelské a kreativní sféry zaměřené na růst podniků. 

V memorandu o spolupráci je zmíněna i podpora lokalizace strategických funkcí v produkčních řetězcích, které přinášejí nejvyšší přidanou hodnotu, podpora lokálních lídrů z řad místních manažerů zahraničních firem, kteří mohou posilovat provázanost na ekosystém propojující vědu, výzkum a inovace s investičními příležitostmi.

Memorandum nezapomíná ani na podporu příchodu nových investorůpříchod kvalifikovaných cizinců, s cílem využít jejich znalostí, dovedností a zkušeností, které budou přeneseny do českého kontextu s ohledem na migrační a integrační specifika České republiky.

memorandum mu

Memorandum o spolupráci podepsalo pět zástupců. Foto: Radek Miča 

 

Zdroj: Masarykova univerzita