facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Ondřej Pejcha: Hodnotitelé v ERC potřebují vidět originalitu

21. 2. 2022
Ondřej Pejcha: Hodnotitelé v ERC potřebují vidět originalitu

Ondřej Pejcha získal v roce 2018 ERC projekt v oboru astronomie, konkrétně studia silných interakcí dvou hvězd. Jaké jsou jeho zkušenosti s řízením takového projektu? A co považuje za největší překážky pro české vědce?

ondřej pejcha

Ondřej Pejcha, který aktuálně působí na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, se v astronomii dlouhodobě věnuje výzkumu takových fenoménů, jako jsou výbuch supernov, splývání dvou hvězd nebo studiem takzvaných proměnných hvězd, jejichž hvězdná velikost se mění v pravidelných i nepravidelných časových intervalech. „Můj současný projekt s akronymem Cat-In-hAT má za cíl vyvinout a použít nové numerické metody pro řešení velmi silné interakce dvou hvězd, během které tyto hvězdy mohou ztratit značnou část své hmotnosti nebo dokonce splynout do jednoho exotického objektu,“ vysvětluje Pejcha.

Jeho projekt si klade za cíl vyřešit otázku vývoje dvojhvězd ve vesmíru, což je problém, kterým se astronomové zabývají už dlouhé roky. „Urgence tohoto tématu výrazně vzrostla po nedávném detekci splynutí černých děr a neutronových hvězd pomocí gravitačních vln,“ připomíná Pejcha významné pozorování, které v roce 2020 učinili vědci z USA. Podařilo se jim zdokumentovat jev, který se sice odehrál přes 900 milionů světelných let od země, ale představuje kolizi jedněch z nejextrémnějších a nejnevyzpytatelnějších objektů ve Vesmíru. „V našem ERC projektu také věnujeme zvláštní pozornost zjasněním, která tyto dvojhvězdné interakce doprovázejí, což je také teprve nedávno objevený a nedostatečně prostudovaný jev, jehož interpretace nám může poskytnout nový vhled do problematiky splynutí dvojhvězd,“ dodává Pejcha.

Pejcha sám je absolventem Matematicko-fyzikálních fakulty Univerzity Karlovy, kde svůj projekt také aktuálně realizuje. Před návratem do Čech ovšem dlouho pobýval ve Spojených státech amerických. Na Ohio State University vystudoval astronomii a v roce 2013 zde z ní získal i doktorát. Cestu zpět do Čech mu pak umožnila podpora Univerzity Karlovy. „Z doktorského a postdoktorského pobytu v USA jsem se vrátil v roce 2017 díky grantu Primus od Univerzity Karlovy,“ vypráví Pejcha. „ERC grant pak byla přirozená další volba, jak získat dlouhodobé nezávislé financování vlastního výzkumu. Chtěl jsem také díky jeho prestiži přilákat kvalitní spolupracovníky v podobě studentů a post-doktorandů,“ shrnuje svou motivaci. Podle něj ale bylo nezanedbatelným faktorem i to, že v té době bylo obecně méně čistě národních schémat, které by nabízely skutečně dlouhodobou podporu určitého výzkumného zájmu.

Jeho cesta k ERC také nebyla zcela přímá. „O ERC grant jsem žádal dvakrát. Poprvé jsem žádal ještě z USA a ač jsem postoupil k interview, grant jsem nakonec nezískal,“ říká Pejcha. Chválí zejména recenzní řízení, které bylo podle něj velmi obohacující. „Mezi zasláním recenzí z prvního pokusu a uzávěrkou dalšího ročníku byly pouze dva měsíce. Nicméně na základě podnětných připomínek recenzentů jsem návrh projektu výrazně přepracoval a dovolil jsem si v něm zariskovat až na hranici pro mě akceptovatelné nejistoty.“ Risk mu ale nakonec přinesl úspěch a v roce 2018 získal podporu v rámci programu Evropské vědecké rady ERC Starting Grants.

pejcha

Důležité je podle něj k ERC grantu nepřistupovat jako ke standardnímu výzkumnému projektu. „Problém byl, že při prvním neúspěšném pokusu jsem nad ERC uvažoval jako nad velkým balíkem peněz, který je potřeba utratit za velké množství projektů, které vlastně příliš nevybočují z toho, co dělají ostatní,“ vysvětluje Pejcha. „Při druhém pokusu o získání podpory jsem navrhl dvě nové metody, které by mohly výrazně vylepšit sadu nástrojů používaných k popisu mého problému a jejichž realizace není možná bez dlouhodobé podpory, kterou poskytuje ERC. Hodnotitelé tak viděli, proč má smysl podpořit zrovna můj projekt.“ Právě originalita a dostatečně inovativní nápad jsou podle něj klíčovými faktory pro úspěch projektu. V otázce velikosti finanční podpory grant také splnil jeho očekávání. „I díky dobré finanční podpoře mi projekt umožnil spolupracovat s vynikajícími juniorními kolegy, což mě pohání kupředu. Přidal se k tomu také aspekt prestiže, která otevírá dveře i v zahraničí,“ vyzdvihuje přínos ERC projektu Ondřej Pejcha.

Přiznává, že začátky ale nebyly vůbec snadné. Hlavně z hlediska administrativy. „V počátku řešení ledasco drhlo – ERC a evropských projektů obecně je pořád relativně málo a nikdo se neodváží se jasně vyjádřit k tomu, co je možné a co není. To ve spojitosti s mou tehdejší neznalostí české vědecké administrativy bylo dost stresující. Nicméně po dvou letech se podařilo většinu problémů vyřešit,“ říká Pejcha. Z jeho zkušenosti to totiž funguje tak, že vzhledem k tomu, že ERC sama má relativně málo byrokratických omezení, administrativa výzkumu se většinou řídí „běžnou praxí“ hostující instituce. „Problém může nastat, když tato praxe není dobře definovaná,“ konstatuje Pejcha.

Situace českého výzkumu a to, v jaké frekvenci se českým vědcům daří získávat podporu z Evropské výzkumné rady, podle něj souvisí s rozdrobenou povahou českého prostředí. „Myslím si, že podpora při vytváření přihlášek a tréninku na interview je na dobré úrovni,“ myslí si Pejcha. „Samozřejmě se zde projevuje malý počet ERC grantů v ČR, kdy v konkrétním tematickém panelu získalo grant minimum lidí a je tak těžké získat odborné komentáře. V tomto smyslu se česká situace liší od špičkových kateder v zahraničí, kde často ERC grant získalo několik lidí v blízkých oborech, kteří mohou poskytnout radu či odborné komentáře.“ Hlavní potíží je pak podle něj roztříštěnost výzkumných kapacit. „Samostatným problémem je pak velké rozdrobení institucí do malých organizačních jednotek. Když pak v takto malém uskupení má najednou vzniknout nová skupina, která je vůči zbytku relativně velká, tak začíná být problém s prostory, administrativní podporou apod.“ S tím podle Pejchy souvisí i to, že zkušenosti, které zdejší instituce při řešení jednoho ERC projektu získají, pak zase po jeho skončení zmizí.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JT) 

Foto: archiv UK, NASA


TC logo aktuálníTechnologické centrum AV ČR: Komplexní poradenství v oblasti ERC

V České republice poskytuje komplexní poradenství a konzultace v oblasti ERC grantů Technologické centrum AV ČR. Zájemcům poskytuje poradenství při zapojení do grantů Evropské výzkumné rady (ERC) ve spolupráci s Expertní skupinou na podporu žadatelů ve výzvách grantů ERC. Na webu Technologického centra také najdete řadu cenných informací ohledně těchto grantů.