facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Pozici rektora na UJEP obhájil Martin Balej

31. 10. 2018
Pozici rektora na UJEP obhájil Martin Balej

Další z českých vysokých škol rozhodovala o novém rektorovi. Po Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) si dnes kandidáta na rektora pro další funkční období zvolila také Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP). Akademický senát poslal stávajícího rektora Martina Baleje do druhého funkčního období již v prvním kole.

Balej neměl ve volbě protivníka. Jeho jméno se na kandidátní listině sestavené Volební komisí pro volbu kandidáta na jmenování rektorem zopakovalo celkem jedenáctkrát. Převážně ho navrhovali děkani či proděkani fakult a vědečtí pracovníci univerzity. V nadcházejících čtyřech letech se staronový rektor chce zaměřit na sdílení infrastruktury, investice do lidského potenciálu, vyšší míru internacionalizace a férový personální management.

„Jsem přesvědčen, že patriotismus a jednotná univerzita jsou jedinou cestou, kterou se ústecká univerzita může ubírat. Uvnitř univerzity budu posilovat pozitivní sounáležitost a přátelskou mezifakultní spolupráci. Chci být rektorem celé univerzity, nikoliv jedné či dvou fakult,“ vzkázal Martin Balej ve svém projevu na shromáždění Akademické obce UJEP. Jeho kompletní volební program naleznete zde.

Na základě jmenování prezidentem ČR zahájí Martin Balej své druhé funkční období dne 18. 3. 2019 a bude ji reprezentovat do 17. března 2023.

Doc. RNDr. Martin BALEJ Ph.DMartin Balej je český fyzický geograf, absolvent Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (učitelství pro střední školy – geografie a matematika) a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy (fyzická geografie – doktorský obor a rigorózní zkouška). Habilitoval se na Prešovské univerzitě v Prešově. Na UJEP začal působit na pedagogické a posléze na nově založené přírodovědecké fakultě, kde byl v letech 2005 až 2010 proděkanem pro rozvoj a informatizaci. Ve vědecké práci se zaměřuje na fyzickou geografii, konkrétně na změny land use či land cover a na aplikaci geoinformatických metod pro geografické hodnocení vývoje krajiny.

Rektorem UJEP byl Balej poprvé jmenován 18. března 2015 a ve svých 38 letech se tak stal vůbec nejmladším rektorem české veřejné vysoké školy. Ve stejném věku byl nedávno zvolen rektorem i Vladimír Sedlařík, který vystřídá Petra Sáhu ve vedení UTB (psali jsme zde).

 

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj: UJEP a Wikipedie, foto: UJEP